Echt hollands…


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Dingen die ik doe, hoeven niet altijd een naam te hebben. Dingen die ik laat zouden daar gebaat mee kunnen zijn. Dingen die ik achterlaat niet veel meer dan wat herinneringen. Tenzij… ik daar dan toch weer een plaatje van schiet. Het behoeft dan ook geen betoog dat ik, gezien de afgelopen week, toch weer mijn pad vond. Echt Hema. In mijn geval de eerste en enige Hollandse Eenheidsprijzen MAatschappij. Een naam die garant staat voor zijn of, liever gezegd, haar producten. Met alle variabelen die er maar te bedenken zijn. Het unieke van de knakworst, het onlo smakelijke van de tom pouce, de geneugten van het servies, het Dutch Design wat zo zachtjes aan weer uit de schappen verdwijnt dan wel de wissellijsten die aan wisselingen onderhevig zijn.
Dat stemt mij tot enig nadenken. Dien ik mij dan te vervoegen bij dat andere bedrijf, wat zich weet te onderscheiden”! V & D, dewelke furore maakt door diverse kledingmerken onder dak te brengen. Naast allerlei andere smaakmakers: Blond bijvoorbeeld. Of Dixons. Ook daar zijn wissellijsten te vinden. Lijsten die ik voorheen om de hoek kon kopen en waar ik momenteel stad en land voor heb moeten afreizen. Want in Alkmaar zijn mijn lijsten niet meer te koop. Simpelweg omdat ik mij van de laatste exemplaren meester heb gemaakt. Nu komen mijn lijsten uit Hengelo, Enschede, Deventer en nog andere contreien. Daar liggen ze nog op stapels in voorraad te wachten. Maar hier, van Alkmaar tot Den Helder, geen knappe lijst meer te vinden…
Regeren is vooruitzien! Woorden die niet altijd aan mij waren besteed. Woorden ook waar ik liever iets aan zou willen toevoegen: reageren is vooruitzien. Maar meestal is dit precies andersom. Want waar ik kon reageren, heb ik dit geregeld nagelaten. Waarover ik mijn spijt dan weer betuig. Voor zover er nog iets van spijt viel te betuigen. Hetgeen ik dit keer buiten mijn betoog laat vallen.
De week was nu eenmaal zoals die is. Of liever gezegd is zoals die was. Met prikkels, onvermoede ontmoetingen, met uitwisselingen, met opmerkingen, met herhalingen, met herkansingen, met andere prikkels, met nog meer ongekende elementen…


iGer.nl


iGer.nl
Als het Audi museum, de Ruinekerk, de Pilaren, met schilders, met onbekende mensen die ook onbekend zijn gebleven, met mensen die zich verlustigen, met het prikkelen der zinnen zonder dat het zinnenprikkelend werd. Met verwondering. Ontroering. Ergernis desnoods. Maar van die ergernis was er weinig dit keer in voorraad. Het had er veel van dat een deel van die ergernis door een schijnende zon werd verdreven. Nu schijnt een schijnende zon niet tot de Nederlandse taal te behoren, gezien de rode golfjes die verschijnen, maar doet het mij deugd dat ik geenszins ter verantwoording word geroepen. Alsof ik mij daar iets van zou aantrekken…


iGer.nl
Actie kan zorg dragen voor reactie. Actie kan ook betekenen dat een reactie uitblijft. Dit keer heb ik geen klagen: 60 procent van mijn acties had een reactie tot gevolg. Vanwaar dit statistisch gegeven” Maurice deed weer eens een onderzoek. En waar sprake was van een stijging (politiek gezien een waarheid als een verdronken kalf), is momenteel sprake van een daling. Het heeft dan ook veel weg van een gemiddeld leven: stel dat het alleen en uitsluitend tot ver in de hemel zou reiken, kan het haast niet anders dan dat de daling een evenredige tol vraagt. De kracht en de macht van het gemiddelde laat zich nu eenmaal niet ringeloren. Zo gaat het ook geregeld met flauwekul. Waar ik mij niet meer dan een vertegenwoordiger van acht. Niet achtenswaardig, neen geenszins. Vandaar ook wat doorsnee plaatjes. Was het alleen maar om de eenvoud…


iGer.nl


iGer.nl

smoel te gaan geven!


iGer.nl