Dwarsstraten.

Soms is het een kwestie van niet horen maar luisteren. Nog een graad erger wordt het wanneer je moet leren luisteren. Hetzelfde doet zich voor tussen zien en kijken. Ik zag het wel en keek er naar maar de vraag of het was wat zich voordeed, dat blijft veelal in het ongewisse. Wat je wilt zien zie je in de regel wel, gekleurd als je bent door het subjectieve van jouw zijn. En hoewel de veronderstelling is dat wanneer je met het object niet direct een relatie hebt, kan de kleur die je eraan geeft toch van invloed zijn op datgene wat je ziet. Want kleuren doen wij allen, tenslotte zijn we in die zin geen robotten. Je gemoedsstemming speelt nu eenmaal een rol, het afstand nemen tot een bepaalde situatie, vergt nu eenmaal neutraliteit. Maar zo neutraal zal de mens in de regel niet zijn. Ervaringen, emoties en een bepaalde volwassenheid spelen wel degelijk een rol. En wanneer een rechter eraan te pas komt, wanneer psychiaters om hun oordeel wordt gevraagd en wanneer de leeftijd van de betrokkene ook nog een rol gaat spelen ten aanzien van een mate van wilsbekwaamheid, dan komen de poppen die tot die tijd een rol op de achtergrond speelden tot leven. Dan ontstaat een dans die geenszins rond de meiboom plaatsvindt. De jongen die besluit om geen vervolgbehadeling te ondergaan, waarbij statistieken een rol gaan spelen en de kwaliteit van zijn leven bepalend is voor een deel van de behandeling. Het is nogal wat op zijn bordje terecht is gekomen. Anders wordt het in de discussie ten aanzien van het voltooide leven. Ook daar kan mogelijk een rechter aan te pas komen, maar zullen voor die tijd politici zich in de discussie gaan mengen. En zal het geloof van mensen een wezenlijke rol gaan spelen. Want waar het een zaak is dat het leven door God is gegeven, kan de eigen hand dan wel de handeling van een arts daar haaks op komen staan. Ook dan zullen deskundigen zich over die situatie gaan buigen. Ook dan wordt de wens van de mens die klaar is om ‘over te gaan’ niet direct worden gehoord. Misschien wel worden gehoord, maar blijft het de vraag of er ook naar wordt geluisterd.