dwaallichtpunt

‘Als de Kerstboom zich stripteasend van alle naalden heeft

ontdaan, rest er nog genoeg tijd om te somberen!’

Het leven is als sneeuw:

je kunt het niet vasthouden maar de herinnering blijft.

Wat teksten die al eerder de revue zijn gepasseerd. Dat hoort ook een beetje bij december: dingen opnieuw de revue laten passeren en al dan niet besluiten om dit in het vierkante archief van het ‘loslaten’ te laten verdwijnen. Loslaten dienen wij allen te doen. Te gelegener tijd. Ten overvloede. Nogmaals onder de aandacht brengen. En bij deze onder de aandacht gebracht. Waarmee het afvinken de laatste handeling zou kunnen zijn. Zou Kunnen Zijn. Maar dit waarschijnlijk weer niet is. Het een abonnement betreft. Waar ik dagelijks gebruik van kan gaan maken. Als de inspiratie mij dit toestaat. En het weer het wat af laat weten. Ik dit enkel en alleen aan mijn eigen thermometer heb te danken. Een mogelijk gevolg van mijn pillenslikkerij. Ach,…”” zielig h””! Dank JU voor JUW empathisch vermogen! Graag gedaan, ik!


iGer.nl
Nog weer een jaar lid van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. Wij kunnen ons dit nog steeds permitteren. Veel verontrustender is het gegeven dat, naast het feit dat er een directeur weg is om zedenzaak, één op de tien kinderen in Nederland arm is. Voor het eerst in tien jaar is het aantal Nederlandse kinderen dat in armoede leeft, toegenomen. 1 op de 10!
Ruim negen procent van de jeugd tot zeventien jaar leefde vorig jaar in een huishouden waar net genoeg geld was voor de basisbehoeften, maar niet voor sociale activiteiten als sport, hobby’s, vakantie en het ontvangen van bezoek.
De armoede is vorig jaar over de hele linie toegenomen, aldus de rapportage. Ruim één miljoen mensen in 531.000 huishoudens liepen risico op armoede. Zij moesten rondkomen van een inkomen op of onder de lage-inkomensgrens (uiteenlopend van 930 euro per maand voor een alleenstaande tot 1750 euro voor een paar met twee kinderen). Volgens het iets ruimere niet-veel-maar-toereikend-criterium verkeren ook meer mensen in langdurige armoede (drie jaar of langer onder de grens). De eerste groep gaf aan regelmatig onvoldoende geld te hebben voor bijvoorbeeld een warme maaltijd met vlees of vis of voor nieuwe kleren.


iGer.nl
Nederland een rijk land. Nederland is geen ontwikkelingsland. De voedselbank in Alkmaar wordt gesteund door plaatselijke ondernemers. Vandaag is een artikel gewijd aan poelier Ackerman en slager Richard Groot. Gasten voor het VoedselbankKERSTdiner worden door de gebroeders Ackerman onthaald op sappige parelhoenbouten, een gerecht dat veel wordt verkocht. Keurslager Richard Groot heeft zich direct als sponsor aangemeld. “Dat is mijn interpretatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Groot. Het is niet de eerste keer dat de slager uit de Daalmeer producten beschikbaar stelt voor een goed doel. “Vorig jaar heb ik gourmetschotels aan het Leger des Heils geleverd. Ik heb nu 17 jaar een goed lopende slagerij. In die jaren ben ik ook andere dingen belangrijk gaan vinden. Daarom doe ik mee aan dit initiatief.”


iGer.nl
Berichten uit de krant. Berichten in de krant. Die iets van de dingen die zich veelal aan mijn oog onttrekken, naar voren laat komen. Want als je de lijn in de toekomst door zou kunnen trekken, ligt niet alleen de armoede op de loer. Neen, mogelijk zullen zwakkere kinderen van deze omstandigheid de dupe van worden. Kinderen die juist nu al tegen de grenzen van ‘een gezonde basis’ aan kunnen gaan lopen. Of waar de basis als grens niet eens meer een rol speelt. Waar emotionele problemen als angsten, depressiviteit en minderwaardigheidsgevoelens kunnen gaan optreden. Ongehoorzaamheid, agressie en gebrek aan assertiviteit in het gedrag stevig naar voren komen. Kinderen met een overmaat aan activiteit en een gebrekkige concentratie. Waar ontwikkelingsproblemen op de loer komen te liggen. Of waar psychosen zich uiten in autisme en schizofrenie.
En waar dan weer de volgende ‘verpleegkundige diagnosen’ op losgelaten kunnen worden.
Angst, een verstoord zelfbeeld, verveling, inactiviteit, defensieve coping, eenzaamheid, manipulatief gedrag, machteloosheid, regressief gedrag, geringe zelfachting dan wel dreigend geweld en het gevaar voor su”cide.
Een bericht in de krant. Een gegeven waar moeilijk mee te leven valt. Althans, wanner je in zo’n situatie bent komen te verkeren. Soms voor een deel door de eigen schuld. Soms door de schuld van een ander. Soms door de omstandigheid. Maar vaak ook doordat de ander geen kans is geboden. Geen kans heeft gekregen. Op voorhand al achteraan in de rij stond. Dat hatelijke bordje halverwege tegenkwam: op = op. En desondanks bleef staan. Doorschuifelde. De toonbank zag staan. De lege kratten onder ogen kreeg. Te horen krijgt om het morgen nog eens te gaan proberen…
LICHTPUNT
Oh, wat kan er in dit licht
toch veel in dat gesticht!
Ik kwam de directeur
weer eens tegen en nog een
andere hotemetoot, alleen
als je ze nodig hebt
dan zijn het
grijze muizen
die overdag in holen
‘s nachts de zaken uit
gaan pluizen.
Oh, wat kan er in dat licht
toch veel in dit gesticht!


iGer.nl