Duisterlicht

Een dag van besef. Een dag waar, voor een korte tijd, collectief wordt stilgestaan. Stilstaan bij een verleden. Stilstaan in een zeker verleden. Waarop vrijheid een waarde vertegenwoordigde die, door de een, als een bevrijding werd ervaren, door een ander een gevecht tegen de onderdrukker. De buurman die, stormenderhand, grenzen verkrachtte. En de discussie die het nu, heden ten dage, oproept. Kan de voormalige vijand morgen deel uit maken van de bevrijding” Dient de vrijheid in een ander perspectief te worden geplaatst” En wat betekent vrijheid. Voor het individu” Voor het collectief” Voor een land” Voor landen waarin nog steeds onderdrukking plaats vindt”


iGer.nl
Wat betekent een vlag” Een Nationale vlag” Een vlag met een wimpel” Voor mezelf kan ik daar wel een betekenis aan hechten. Hoe dit voor anderen kan zijn”
Een moment van bezinning. Een mo-nu-ment van toen. Geplaatst in het nu. Mogelijk dat een licht in de duisternis in helderheid gaat toenemen. Zoals ooit een einde kwam aan die jaren…


iGer.nl