Duikers kunst

IMG_5718
Geregeld is het een kwestie van smaak. Of dit nu voedsel betreft dan wel wijn, daarover is het men in de regel wel eens. Twisten komt dan niet ter sprake. Anders wordt het wanneer het kunst betreft. Kunst laat zich nu eenmaal niet direct in een hokje plaatsen en wanneer dit wel plaatsvindt is dit het begin van een discussie met uitgesproken voor- dan wel tegenstanders. Wanneer iemand dan ook nog wat olie op het vuur gaat werpen door daar ‘beleving’ aan toe te voegen, kunnen de rapen op voorhand klaar zijn. Berg je dan maar! Of trek je stomweg terug en laat het gebakkelei aan de anderen over. Neem nu bijvoorbeeld, mijn interpretatie omtrent de beelden van gisteren. Het geeft aan de ene kant voldoening om een eigen invulling aan het ‘project BEM 450 jaar’ te geven, de andere kant blijft uiteraard de vraag of ik wel aan bepaalde criteria voldoe. Al eerder is mij te kennen gegeven dat de ‘artistieke waarde’ van mijn fotografische werken nog enige aandacht behoeft. Wanneer ik de woorden van Barry Stevens citeer komt ‘doorgaan, vooral doorgaan’ wederom om de hoek kijken. Dus blijf ik eenvoudig weg doorgaan op het pad dat zich, in mijn ogen, voordoet. Waarmee ik niet bepaald uit ben op een vorm van vrijgeleide…
Dus plak ik vandaag nog wat andere beelden aan gisteren. Niet teveel tekst, niet teveel uitleg maar simpelweg beelden die voor zich zouden kunnen spreken. Met zo af en toe de kans op een voltreffer terwijl ik me niet buig over de afdwalingen die zich gelijktijdig kunnen voordoen. Niet dat ik mijn dwalingen niet op prijs stel, integendeel. Wat de ander ziet kan mijn kijk op dingen niet direct veranderen. Hooguit dat ik zie wat jij niet ziet de inzet van een dialoog kan zijn. Maar ook een veronderstelde dialoog laat geregeld op zich wachten. Wat te doen wanneer er wel sprake is van een mogelijke ‘feed-back'”! Kijk daar nu reeds met genoegen naar uit en houd het vandaag maar op een tweetal ‘duikers…’


IMG_5723