dubbel de snaren

20090703-1246650493N1706verkade759

Als het zou kunnen zou ik wel eens met mijn schaduw willen wisselen. Of met mijn spiegelbeeld.
Of met die dubbelganger die ieder wezen op dit moment ergens op aarde laten rondlopen.
Waarvan de één geen weet heeft van de ander.
Zoals een eeneiige tweeling voor de buitenwacht moeilijk van de ander te onderscheiden is,
terwijl ze van elkaar wel weten wat de verschillen zijn.
De huid net op dat speciale plekje het onderscheid naar voren brengt…

En dan gaat het weer over de overeenkomst, terwijl we meestal stuklopen op de verschillen.
Omdat we gewend zijn om juist die verschillen driedubbel te onderstrepen.
Als een op de Abdij gebrouwen triple.
Westmalle als voorbeeld uit een groter aantal verschillende brouwerijen.
Want drank en man laat vaak de tong dubbelspreken. En als JU niet uitkijkt zie JU ook mij dubbel.
En weet JU niet tot wie of welke JU het woord zou kunnen richten…

Als het woord dan nog te richten valt. Ik wauwel er maar wat omheen.
Waar om heen” Om mezelf.
Opdat het de ander niet opvalt dat ik wel, op een bepaalde wijze, met een aantal zaken worstel.
Een Luctor waarbij de natuur de leermeesteres van de kunst blijkt te zijn.
Opdat de weerstand van een demente tegen de opname steeds kleiner wordt.
Want iemand zonder het gevoel van afgeschreven te zijn mee te kunnen geven tijdens zijn of haar opname,
is een ware kunst. Op dat moment kan zichtbaar worden dat verschillende persoonlijkheden
in één en hetzelfde lichaam huizen.
Alsof die verschillende persoonlijkheden zowel de plus, de min, het ja en het nee,
de dag en de nacht, leven en dood vanuit verschillende hoeken naar voren weten te brengen.
En dit ook nog in de meest elementaire en een zuivere harmonie aan de kaak weten te stellen…

20090703-1246650394N1706verkade754

En ik niet veel meer kan doen dan hier gefascineerd naar kijken.
Maar waar ik dan verstrikt in raak is de wetenschap en met name het gegeven dat iedere tak die zich
bezighoudt met de menselijke geest hier een ietwat andere omschrijving aan heeft weten te koppelen.
Waar de geriatrie zich bezighoudt met het ontstaan, de behandeling en de preventie van ziekten van
bejaarden, richt de gerontoloog zich op de processen die zich bij het ouder worden voordoen en die zich
tijdens de ouderdom in het organisme afspelen. Tot zover is het geheel nog wel te volgen.
Nog weer anders wordt dit als gerontopsychiatrie in het spel komt.
Indien hiervan sprake is heeft men het over de psychiatrie die zich vooral bezighoudt met de problemen
van de ouder wordende psychiatrisch gestoorden.
Daarnaast bestaat er dan nog zoiets als Psychogeriatrie: dit omvat de hulpverlening aan alle ouderen
die door een samenspel van geestelijke, lichamelijke en sociale factoren in hun functioneren
zodanig belemmerd worden, dat zij zich niet zonder hulp staande kunnen houden.

En juist om die groep gaat het. De groep die mij wat dichter op het hart is komen liggen.
Ongetwijfeld dat daar de tijd een rol in gaat spelen.
Ongetwijfeld ook omdat daar mijn aandacht meer en meer op gefocust raakt.
Want in die oudere mens daar herken ik toch ook weer elementen van mezelf in.
Hetgeen de enkelganger weet te verdubbelen.
En waar de snaartheorie ook vandaag weer een antwoord omtrent het bestaan van een tiental dimensies
denkt te verklaren.
Geen twee1heid, geen drie1heid maar mogelijk een veelheid van eenheid wat de Theorie van Alles omvat. Waar Einstein zich reeds over boog. Waar de appel van Isaac newton ons op de zwaartekracht wist te wijzen.
Waar lengte, diepte, hoogte en mogelijk de factor tijd slechts vier dimensies naar voren weten te brengen.
Waar licht een rol zou kunnen gaan spelen.
En waar hooggeleerde Leidenaren berekenden met een wiskundig hoogstandje dat een piepklein,
elektrisch geladen zwart gat in het hart van koperroest zit, waardoor supergeleiding mogelijk is.
Waar de oerknal het omgekeerde van het zwarte gat was.
Waar het universum 13,7 miljard jaar geleden samengeperst was op een punt kleiner dan een speldenknop,
extreem snel opzwol. En ik me druk maak over mijn vermeende dubbelganger.
Opdat de dialoog met en in mijn zelf mijn gemoederen in beweging houdt. Opdat ik…
DUBBELGANGER

Ik merk je
nog niet op
maar weet dat
je daar zit.

Ik zie
jouw ogen
volgen,
bespeur
de atmosfeer
doet vredig aan,
constateer
ik.

Zou ik
zeggen
wie
je bent,
verraad
ik

ik.

En om de theorie van de snaren voor te kunnen stellen:

Snaren zouden een miljardste van een biljoenste van een biljoenste van een centimeter lang zijn…

20090703-1246650716N0207parkhof1174

En het zijn juist mannen die deze onvoorstelbare lengte weten te meten…
terwijl het juist kerels zijn die lijden aan visserslatijn!