Dollen in het Pesthuys


iGer.nl
Ik weet niet wat het is, maar als dat dolle Pesthuys zich weer voordoet, ontkom ik er niet aan om in mijn verleden te gaan graven. Als dan de naam Marianne valt, weet ik wel dat zij eerder deze kronieken heeft gehaald, maar dat zij ook weer wat uit beeld kan zijn verdwenen. Op Rijnland vertoefde zij en draaide ik nachtdienst. Niet veel later was zij overgeplaatst naar de Brederodekliniek op de dameskant. Kwam ik haar tegen in de Beatkelder. Leende ik haar mijn grote grijze vest en was dat de ‘trigger’ die ervoor zorgde dat zij op Jagtlust in het zwembad gevonden werd. Vertoefde zij aan gene zijde. Maar speelde vandaag weer door mijn hoofd.
Kwam Agata Bekker tegen. Psychotisch ooit en momenteel iemand die aan de cultuurzijde vertoeft. Met haar schilderijen en haar gedichten een vooraanstaand lid is van de dichterskring Alkmaar. Anton Heyboer. Vincent van Gogh. En verder in de ontmoetingszaal Edgar Cairo. Plaatste in 1988 een advertentie in een krant met de tekst: Jezus terug op aarde. Edgar Cairo, Gods zoon, spreekt alle talen met Jaweh’s stem en doet grote wonderen.


iGer.nl
Op 16 november 2000 dood aangetroffen in zijn woning in Amsterdam-Oost. Hij was overleden aan een maagbloeding, op welke dag precies kon niet worden vastgesteld. Hij is 52 jaar geworden. De ontmoetingszaal. In dat Pest- en Dolhuys. In Haarlem. Waar ook het dossier Van Gogh werd gelicht. De vraag geactualiseerd of de man gek dan wel geniaal zou kunnen zijn. Waar op een uitzonderlijke manier zijn leven en werk wordt gepresenteerd.
Waar vragen worden gesteld als: ‘Als je niet werkt wordt je waanzinnig.’
En deze vraag 12 kent de volgende mogelijkheden:
12A JA
Het is voor ieder mens eigenlijk belangrijk om een bezigheid te hebben, om zich nuttig te voelen en om in een sociale context bezig te zijn
12B NEE
Er zijn genoeg mensen die juist “gek” worden door hun werk of door de maatschappij en alle eisen die gesteld worden.
12C JA/NEE
Het hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld of je werk doet dat je zelf gekozen hebt, waar je plezier aan beleeft en of het fysiek geschikt voor je is.
En dan een bericht wat ik achterliet.
Beste Vincent,
‘Je bent waar je vandaan komt & waar je heengaat.’
‘Leven zal niet anders zijn dan dat jouw leven is!’
En ik liet dit epistel achter op een wand. Maar niet eerder dan dit vergezeld te doen gaan van een hartelijke groet. Opdat ik weer wat achterlaat. Ergens op mijn pad. In de wetenschap dat dit misschien ooit…
MARIANNE
Omdat zij toen al anders was
wek ik haar nu tot
leven gaf haar slechts de minste
kansen dansen
van haar leven
werd gestichtelijk
gestoord;
hoop als laatste pogen
door pillen in de grond
geboord.
Ik proefde even het
verlangen met haar
uit het leven gaan,
maar zag vanuit
mijn
zijn
toen
haar
naar
beneden gaan.
Zij nam geen afscheid
van mijn leven, het hare
evenwel
en toen zij toen weer
boven kwam
verdronk zij weer
in mij.


iGer.nl
Want ook die diepe droefenis is zichtbaar in dat museale Gesticht. De moorden van Achterberg tot de su”cides die zich in alle eenzaamheid hebben voorgedaan. De trein die vrijwel langs ieder Gesticht voorbij raast. De omschrijvingen die niet veel later in de krant verschijnen.
De eenzaamheid die wordt uitgesproken. De angsten voor het ongerijmde. De achterdocht. De vlammen en de stemmen. De handen die tasten. De zoektocht naar datzelfde ongerijmde. Uitdrijvingen. De isoleer. De systemen die worden bedacht om handvatten te bieden tegen het leven. Voor het leven. Om leven te overleven. De zoektocht naar verlossing. Het vinden van de dood.


iGer.nl
De thema’s als leidraad voor het verhaal van Vincent:
Je bent waar je vandaan komt
Je bent wat je doet
Je bent waar je woont
Je bent wat je hebt
Je bent wat je had


iGer.nl
Dat laatste heet loslaten. En dat loslaten… een andere keer misschien!