Dingen van de dinsdag

God speelt niet altijd fair. Nu weet ik wel, dat Hij het zo druk heeft als een klein baasje, maar dan nog. Als er iemand is die een patent heeft op de Almacht, dan is Hij dat wel. Of zou God zich ook kunnen vergissen” Zou Hij in al zijn wijsheid eenvoudig weg fouten kunnen maken” Haast niet voor te stellen dus stel ik me dat ook maar niet voor. Want stel je nu eens voor dat…
Ik moet er niet aan denken. En toch heb ik af en toe het idee dat ook Hij de plank wel eens mis kan slaan. Dat in het slaan van een spijker, de kop op voorhand buigt. Dat ook Hij de omstandigheden niet altijd naar Zijn hand kan zetten. Hoe graag Hij dit ook zou willen. Met hoeveel liefde Hij dat zou willen doen. Met hoeveel mededogen dit gepaard kan gaan. Neem nu bijvoorbeeld de volgende verhalen. Opgetekend uit Zwerfseizoenen. Teksten van daklozen. Verhalen omtrent het leven en de rol die omstandigheden daarin zijn gaan spelen. Alles wat zich voordoet onder die sterrenhemel. De hemel, die regelmatig wordt opgehemeld. Ik ben van plan om daar de aankomende tijd wat aandacht aan te gaan besteden. Met voor vandaag:
Toevlucht.
Acht jaar geleden verliet ik mijn land. Toen dacht ik nog dat ik tijdelijk in ballingschap zou zijn om later naar huis terug te kunnen keren. Acht jaar lang vond ik toevlucht in de droom van de terugkeer – vooral wanneer het leven mij zwaar viel. Omdat het leven zelden gemakkelijk voor me is, droomde ik vaak.
Tot vorige week toen ik een brief kreeg van mijn familie die mij vertelde dat ik in een politiek proces terecht moest staan. In mijn land zijn zulke zaken erger dan moord. De politie martelt de beklaagde nog voordat ze hem vragen stellen. Als de beklaagde daarna nog in leven is, is hij in elk geval schuldig. Het vonnis kan varieren van een paar jaar gevangenisstraf tot de doodstraf.
Toen ik die brief las, was ik eerst verbaasd dat ik dit pas na zo’n lange tijd vernam. Vervolgens realiseerde ik me dat de weg naar huis nu definitief afgesloten was. iIk ontwaakte uit een diepe slaap. Mijn droom is vervlogen.
Mijn God, denk ik dan, zijt Gij niet in staat om de omstandigheden naar Uw hand te zetten” Neen, denk ik even later, U heeft het zo druk als een klein baasje…
 


IMG_3799