Dingen van de Dag

Sommige mensen hebben dat. Iets wat ik verfoei. Om zich in het oog van een orkaan schuil te houden. Een oog dat alles ziet en tegelijkertijd zo blind is als een mol. Wanneer gesteld wordt dat het oog ook wat wil, is het de vraag of dat alziende oog wel alles ziet. Wanneer anderszins wordt gesteld dat het oog de spiegel van de ziel is, valt de vraag wat de ziel dan wel zou kunnen zijn. Het zijn van alles of het zijn van niets. Een alles of niets kwestie doet zich voor, maar zolang de betrokkene zich nog steeds schuil houdt in dat oog, valt er in de regel weinig te ontdekken. Anders wordt dit wanneer ik oog in oog kom te staan met letters van betekenis, met symbolen die zich niet laten ontcijferen, met schilderijen die ik niet kan doorgronden, laat staan met woorden waarvan de betekenis mij volkomen ontgaat. Gelijk een dichter zich kan voordoen als een woordkunstenaar, een schilder zich kan verbergen achter zijn abstracte doeken, gelijk een koekoek een vuil spel speelt tussen de eieren van een ander, of een politicus die schermt met woorden later zegt dat hij het anders heeft bedoeld dan dat nu naar voren komt. Een kwestie van perceptie gevoed met een keur van niet ter zake doende woorden. En toch schrijf ik nu in het hier en nu opdat ik mij morgen weer op totaal andere dingen kan gaan richten. Niet dat dit van invloed kan zijn op een verondersteld landsbelang, de inhoud die zich raden laat naast de verpakking dewelke op een ander moment in die papierberg zal gaan verdwijnen. Ook ik klooi maar een eind weg, laat mij niet door angsten leiden en laat veel na. Zowel in letterlijke dan wel in figuurlijke zin. Denk daar geen kwaad mee te doen en schuil nog steeds in dat oog, laat de orkaan passeren en geniet van de stilte rond mij heen. En dat, dat zijn de dingen van de dag waarop, ik geef het toe, ik nu eenmaal rustig slapen mag.