Die Dikke Keijzer.

Ik zal op voorhand niet zo snel beweren! De kans dat je achteraf stelselmatig gaat ontkennen, is dan grotelijk aanwezig. Dat je in je hemd komt te staan, dat anderen je niet meer serieus nemen, op dat gevaar dien je beducht te zijn. Hoe anders is dit in kringen waar ik niet in vertoef, maar waar anderen met grote regelmaat in verkeren. De mogelijkheid dat, wanneer je onder ‘vrinden’ verkeert je je stappen duidelijk kunt toelichten dan wel verdedigen, dat anderen tegen je op gaan zien omdat je een meer dan uitstekende ‘deal’ hebt weten te maken, dat je met een klein visje die grote vis aan de haak hebt weten te slaan en dat de Staatsloterij niet op jouw avonturen zit te wachten, laat staan dat je juist die pot inzet om die miljoenen slag te slaan, die kans laat jij willens en wetens aan je voorbij gaan. Dat het journaille lucht kan krijgen van jouw acties en reageert door dit openbaar te maken, ach jouw ‘vrinden’ zullen niet gaan twijfelen aan jouw integriteit. Neen zij spreken eerder van het feit dat zij zelf die mogelijkheid aan hun neus voorbij hebben laten gaan en roemen jou omtrent het inzicht en de mogelijkheden die zij niet te baat hebben genomen. Je wordt op hun schild gehesen en het is die kniesoor, die lastpak die er alles aan gelegen is om jouw handelswijze en jouw zijn in deze te blameren. Gelijk ‘Die dikke Keijzer’ er op dit moment alles aan gelegen is om zijn handelwijze te verdedigen. En dat daar enkele miljoenen mee om te strijken zijn, dat getuigt niet alleen van inzicht, maar ook van moed. Althans, dat stel ik me voor terwijl het doen en laten van ‘die dikke Keijzer’ niet alleen op een presenteerblad wordt aangeboden, maar tegelijkertijd onder een vergrootglas is komen liggen. De Facultatieve, een onderneming gespecialiseerd in crematoria, waardoor de pijp immer blijft roken. Waarbij je verzekert ben van doorlopend aanbod, waarbij je verzekert bent van doorlopende voorstellingen en waarbij de camper die de Keijzer tot zijn genoegen de leus ‘UITZONDERLIJK’ heeft gekregen. Althans, wanneer de man zich deze uitspatting permitteert. Uitzonderlijk waarbij de tussen liggende streepjes zijn verdwenen. Als variant op die andere ondernemer van begrafenissen ooit zijn sleurhut van deze naam voorzag. De grootste politieke partij van Nederland, gelijktijdig het imago van de Grote Graaiers Club recht doend. Enfin, affijn voor het pleb, het behoeft geen betoog dat ik daar op dit moment woorden aan vuil maak. Het is nu eenmaal zo dat over de doden niets dan goeds kan worden vermeld, maar dat bij de levenden de mogelijkheid bestaat om iets wat het daglicht niet direct kan verdragen, bij een nachtlamp alsnog in de schijnwerper wordt gezet!