Deli rant

Ergens, hier heel ver vandaan, is een verlicht iemand opgestaan. In het licht van de nacht, met een flauwe maan, heeft zich een wonder voorgedaan. Het een noch het ander valt dit keer te verklaren en het heeft er dan ook veel van dat ook ik dit keer stomweg ga zwijgen. Het heeft wat weg van wandelende twijgen, dingen die zijgen en noem nog maar het een dan wel het ander op. En dat alles volstrekt zich in een glazen kas, voor zover ik dit op dat moment kan overzien. Maar laat ik bepaald niet op de feiten vooruit gaan lopen, laat ik mij liever richten op de dingen van alledag. Want voor je het goed en wel beseft wordt de hulpverlening ingeschakeld, terwijl die er juist alles aan gelegen is om senioren zoveel mogelijk uit te gaan schakelen opdat spoedeisende gevallen de voorrang krijgen die zij verdienen. Want wanneer de kommer overgaat in de kwel, wanneer ouderen steeds meer aan hun lot worden overgelaten, de kansen op delier nog meer zullen toenemen en zij, met de laatste resten van hun leven worden geconfronteerd met het voortschrijdende verval, wanneer de gemeenten niet bij machte zijn om de thuiszorg tegen de laagste prijzen in te huren, wanneer de verzekeraars collectief de premies verhogen en de euro’s elders worden gestald, wanneer een voorstel wordt gedaan om het Paleis op de Dam van een voedselbank te gaan voorzien, dan wel een roetsjbaan of mogelijk een achtbaan wordt voorgesteld, wie heeft er dan nog lust om juist deze woorden tot zich te nemen” En daar, lieve kijker en gestoorde luisteraar zul je het vandaag mee moeten doen!


IMG_2319


IMG_2321


IMG_2326


IMG_2327