Deelbaar… heid

DEELBAARHEID. Waarom / inspiratie / met mij / aan de loop gaat / ligt / aan de loop van / mijn fantasie. // Illusies / heb ik / ver / -ge- / laten. VERLIES. Zo in de nacht / waarin de tijd / zo stil en waardig / verdere schrijdt / zo in de nacht / waarin ik zacht / zo verder schrei. Een tweetal terwijl ik misschien wat anders had kunnen doen maar juist deze keuze heb gemaakt. Want kiezen is vaak een zaak van overwegingen. Van dingen tegen elkaar afzetten, van ratio en emotie die met elkaar in conflict kunnen raken en waar belangen een rol in kunnen gaan spelen. Vraag mij nu niet of de titels de lading weten te dekken, vraag mij ook niet waar ik het spoor bijster ben geraakt, vraag mij zelfs niet of ik de woorden kan verklaren maar neem deze woorden voor wat ze zijn: woorden!
Dinsdag, 23-05-2017.


IMG_6306


IMG_8326