Deelbaar als invalshoek…


img_5963
Het is maar net vanuit welke invalshoek je de dingen aanschouwt. Of beschouwt desnoods. De invalshoek van vandaag laat zich momenteel nog raden. Meer het idee (of de idee) is om een schilderij van Pauline Bakker onder de loep te nemen. Een werk dat ik zag in de kunstuitleen van Bergen, in Museum Kranenburgh ondergebracht, wat mijn aandacht trok. En om Bergen in het geheel der dingen nog wat duidelijker te maken heb ik het plan om ook een gedicht van Lucebert aan dit geheel toe te gaan voegen. Om het ene deel van het kunstenaarsdorp Bergen met een ander deel daarvan als het ware te gaan versmelten. Nu is versmelten in dit bericht mogelijk niet het juiste woord, maar ook van Swaanswijk permitteerde het zich om onbegrijpelijke woorden aan de schat der Nederlandse literatuur toe te gaan voegen. En mogelijk geeft het gedicht INCARNATIE iets weer van de bedoeling die mij voor ogen staat… zoals het gaat zal het komen / bij het afscheid van de muren / is de leegte toeverlaat // voor mij die overloopt van dromen / naar de liefste dat zij naakt staat / diep in mij en daar zal duren //
DE MOERASRUITER UIT HET PARADIJS is de titel van dit werk met gedichten van zijn hand. Uit 1981 – 1982. Een aantal decennia geleden. Want zo vervliegt de tijd. Zo vervliegt diezelfde tijd in eeuwigheid. En met dat gegeven ga ik vandaag aan de loop. Door wat eenvoudige beelden van werken van eerder genoemde Pauline. Maar ik leg mezelf een beperking op, ga als het ware een handicap scheppen. En juist door die handicap denk ik in staat te zijn om dat wat mij voor ogen staat in aan andere werkelijkheid naar voren te kunnen gaan brengen. Met de eenvoud van een dubbele lens. Mijn oog en dat fenomeen dat zich in mijn apparaat bevindt. En door dat apparaat ben ik in staat om… zie maar en als je kijkt zie je goed. En wanneer je nog beter leert kijken kun je misschien iets van wat mij voor ogen staat en stond, delen door te ervaren!


img_5964


img_5965


img_5966


img_5967