De vaart erin/eruit…


iGer.nl
Hoe vaart Gij in de vaart der volkeren”! Laat ik dit keer het antwoord voorspellen: goed! Daarmee is de kous af, de discussie gesloten en kunnen wij overgaan tot de orde van de avond. Want avond is het. Het enige dat ons nog te wachten staat, is de nacht. Maar ook de nacht kan hoofdbrekens vergen. Het is niet voor niets dat het tweede kabinet Rutte tot twee keer toe de eed mocht afleggen. Simpelweg omdat er een economisch principe het moment van die aflegging doorkruiste. Waarvan melding werd gemaakt. Want voor de rest is het afwachten. Grote kans dat zelfs de vaart der volkeren tot stilstand wordt gebracht. Dat het likken der wonden op voorhand dient plaats te vinden. Dat de zwaarden van Damocles worden geslepen. En dat het fenomeen van goedschiks dan wel kwaadschiks de gemoederen zal blijven verhitten. Dat zaken uit het verleden geen garantie blijken te zijn voor de nakende toekomst. Dat het lood, wat zich om het oude ijzer bevindt, niet van het ijzer gescheiden kan worden. Waardoor Tata niet aan de verwachtingen kan voldoen. Waardoor de vuren zullen doven, ondanks dat zij voor hetere vuren hebben gestaan. Dat Nederland een land wordt, waar het lood naar de schoenen zinkt. Waar wij zwaar zullen klossen, gezien de eerder genoemde schoenen. Waar het pessimisme hoogtij viert, het calvinisme de wei in wordt gestuurd en voor diegenen die nog enig optimisme koesteren, de gang naar het schavot wacht. Overdreven”! Tsja, dat weet ook ik niet!


iGer.nl


iGer.nl
Toch blijft de hoop. Niet alleen om te koesteren, maar ook om te laten zien! Uit te spreken! Te laten blijken door dit keer niet de schouders op te halen, maar juist nu de schouders eronder te zetten. De zaken te doen keren, door de uitdaging aan te gaan. Zoals ik vanmiddag mocht ondervinden. Een huis wat zich, binnen het rijtje, volledig van de buren onafhankelijk heeft weten te maken. Waarbij het bord te koop in het niet dreigt te vallen. Mensen die kleur aan het leven wensen te geven. Mensen ook die, de familie Doorsnee in het niet laten vallen. De voorspelbaarheid laten voor wat deze is: voorspelbaar. En waar ik mij dan weer, op een bepaalde manier, enigszins verbonden mee voel. Geen doorsnee typetje. Hetgeen mag blijken uit het werk van Erik. Niet direct een fotograaf ‘pur sang’, meer iemand die van een nood een deugd heeft weten te maken. Of misschien toch wel een fotograaf pur sang. Want precies weet ik het eigenlijk niet. De reden hieromtrent” Ik heb hem met deze vraag nog niet lastig willen vallen. Hoop dan ook dat iemand anders mijn stoute schoen aan weet te trekken…


iGer.nl
Tulpenland. Maakt zich op voor het winterseizoen. Dat betekent simpelweg dat borden worden verwijderd, dat speelruimtes worden afgedekt en dat de balans kan worden opgemaakt. Ik heb daar mogen hangen. Ik heb daar ook melding van mogen maken. Weet niet hoeveel belangstelling voor mijn werk is geweest. En tast daardoor weer eens in het duister. Wat op zich mij ook niet vreemd is. Waar de opbouw enige tijd vergt, is dit veelal tegengesteld aan de afbraak. Ik mocht dit doen onder het wakend oog van mevrouw Herlaar. En zij deed dit met overtuiging! Dit keer in alle positieve zin van deze woorden! Ook dat mag weleens gezegd worden. Hetgeen ik dan ook bij deze doe!


iGer.nl
Bracht een bezoek aan mijn schoonvader. Beter gezegd: wijlen mijn schoonvader. Henk. Vertoefde even een wijle bij hem. En maakte mij schuldig aan het vereeuwigen. Gelijk ik wijlen mijn vader met zijn vader en een oom mocht vereeuwigen. Om mij te onderwerpen aan de betrekkelijkheid van zijn, alvorens een bezoek te brengen aan neef Kris en zwager Jan. Ziekenbezoek gelardeerd met familiebezoek. Waarbij het een naadloos overging in het ander. Of dat er iets toe doet”
Welnee! Maar het heeft wel wat om juist de dingen van alledag te melden. Was het alleen maar om mijn volgers op de hoogte te houden. Omdat ik gisteren hoorde dat bekende onbekenden zich regelmatig bij mij vervoegen. De schroom om zich te melden ontbreekt. Hetgeen mijn gang wat eenvoudig houdt. De alleengang. Niet alleen bekend bij alleengaanders. Maar waarschijnlijk op veel meer anderen ook van toepassing. Alleen… ik ken ze niet! Hallo daar, hoe vaart Gij” Of zijn wij allen niet veel meer dan die schepen die passeren in de nacht…”!


iGer.nl
wik. Ik beken kleur! Dankzij Erik. Dank daarvoor!