'De totale merkwaardigheid van het leven'

20100128-1264704504N2801ijkkantoor1006

Maar ook dat kan niet meer. Het gedicht wat vandaag op gedichtendag mijn bladzij vult.
Uitgerekend vandaag. Een gedateerde uitspraak. En ik heb een donkerbruin vermoeden wie aan de wieg
stond van dit moet kunnen. Dr. Schmitz! Dankzij zijn balletjes. Balletjes in 60 seconden.
Dat Sonja ze minder hard Bakt wijt zij aan Koen. Dat Dr. Frank zijn opwachting maakt op de beeldbuis
draagt daar gedeeltelijk aan bij. Maar dat ene Nico van der Niet met een Japanse uitvinding de boer op gaat”
Dat spant de kroon. Vandaar dat, wat mij betreft, het onderstaande absoluut niet ongehoord is! Lees maar!
MOET KUNNEN

Natuurlijk tart ik
alle wetten
treed ik met
maat vijfenveertig;

geen heilig huisje
is meer heilig geen
eigen huisje is meer
veilig geen ander
bestaan gaat mij meer
aan dan verder gaan
mijn weg is
heilig, veilig.

Maar ook hier draait het vandaag niet om! Het gaat vandaag wat meer om

‘een maatschappelijke buitenstaander die de alledaagse wereld om hem heen beziet,
terwijl hij zich verwondert over “de totale merkwaardigheid van het leven.”‘

En dan het blauw. Het blauw wat zich onderweg bezighield om de diverse personen die met oogkleppen,
zonnebrillen, een verblindende zon in de achteruitkijkspiegel waagden en in de fuik van Min liepen.
Hadden zij vanochtend vroeg de krant gepleegd, dan was hen deze verbale afgang bespaard gebleven.
Of misschien dat toch het motto: wie waagt die wint en ook van de navenante prent voorzag.
Want Alkmaar gaat mee in de vaart der volkeren: de ene rotonde (Daalmeer) is nog niet half afgebouwd
of Min sluit de kruising Drechterwaard-Schinkelwaard af. Anarchie op de bouwplaats beteugeld.
Simpelweg omdat automobilisten de inrijverboden negeerden en zich over fietspaden wurmden om in
hun behoefte aan moeders pappot te voorzien. Ooit een wegwerker zien sneuvelen” Dat beviel zeker niet!
Want we blijven maar haast maken. Terwijl Charles juist zo’n prachtig pleidooi omtrent de tijd aan het
schrijfsel van gisteren weet te hechten. Charles die ik sprak en waarin ik aangaf dat er zaken zijn die mij,
door hem, aan ‘Being there’ doen denken. Met die glansrol van Peter Sellers en het eind wat tekenend was
voor zijn leven: hij was al dood toen hij in de film zijn ongekende einde tegemoet trad.
Van achteren gefilmd weliswaar, maar dat doet niets af aan de illusie die geschapen werd.

20100128-1264704819N2801meerkoeten1003

Maar ook daar wil ik het vandaag niet over hebben.
Ik heb een drietal foto’s aan de heer Ruud Schmitz gestuurd. Mogelijk misschien voor zijn tiplijn.
Want het IJkkantoor is wat meer zichtbaar, er waren vele meerkoeten die aan het koeten waren en ook
KOOK staat weer pregnant op de gevel. Dat in relatie tot het artikel over ‘Ruud’s frituur’ onder de
noemer balletjes liet mij de cirkel genadeloos sluiten. Zie dit geheel vandaag ook in dat kader en weet dat
onderweg zijn de zaken wat in een ander daglicht te kunnen stellen. Een andere kijk in de wetenschap dat
‘onderwater’ niet alleen Richard kijkt maar dat ook Patrick daar regelmatig een blik op werpt.
2 tot 5000 berichten op comment waarbij viagra een bodemloze put lijkt die zich nauwelijks laat dempen,
en de wetenschap dat de lieden achter deze spam met centen mogelijk grote kapitalen weten weg te slepen…
Geniet van de plaatjes en dat boosaardige wezen…
staat op de muur van dat IJkgebouw waarbij Parkhof als in rook is verdwenen…

20100128-1264701968N2801ijkkantoor1007