De STAD.

Natuurlijk is geen dag hetzelfde. Tenzij je door gaten in je geheugen getroffen bent. Wanneer de Emmentaler met een Maaslander wordt verward en wanneer de gaten gedicht worden met een lading pur die alle gaten te buiten gaat. Om maar eens een beeld te beschrijven, hetgeen ik ook bij deze doe. GROTE STAD & kleine stad, was het onderwerp waar Ton ons mee overviel. En dat er mogelijk een expositie aan gekoppeld zou worden, was nog maar de vraag, zo ook de vraag wie dit project zou gaan betalen. Op die vragen zijn antwoorden gekomen, is men aan de slag gegaan en kwam bij mij een vriendelijk verzoek binnen: of ik daar mogelijk enige woorden aan zou willen wijden. Hetgeen ik dan nu maar bij deze doe, waardoor ook deze dag. Niet een herhaling wordt van de voorgaande dag! DE STAD.
Dit is mijn stad, dit is mijn plaats, dit is mijn dorp, dit is de plek waar ik geboren ben. Dit is de plaats waar mijn wortels liggen, waar ik kattenkwaad heb uitgehaald en waar ik mijn eerste zoen heb gegeven en niet heb teruggekregen. Dit is de stad waar ik groter groeide, waar ik steeds meer van de stad heb ontdekt, waar ik een glas dronk en vaker wel meer. Waar ik mijn scholen doorliep, waar ik mijn brommer bereed en waar ik vertier zocht toen ik daar aan toe was. Waar ik mijn eerste lessen kreeg, een auto heb aangeschaft en van waaruit ik verder de wereld verkende. Waar ik heb gewerkt, waar ik naar terug ben gekeerd toen ik mijn toenmalige woonplaats toch weer heb ingeruild voor de stad waar nog steeds mijn wortels zijn te vinden. Waar ik een huwelijk ben aangegaan, waar onze kinderen zijn opgegroeid, waar ik mijn katten heb begraven en waar mijn vader begraven ligt. Waar mijn grootouders hebben gewoond, waar ik dingen zag gebeuren die ik liever niet had gezien, waar ik heb gefeest, soms heb geleefd als een beest om niet veel later toch de andere kanten te ontdekken. Gelijk ieder voorkant een achterkant kent. En ieder op zijn of haar eigen wijze daar kleur aan geeft, zich daar aan hecht dan wel terzijde legt. Maar waarbij eenieder ook invulling geeft aan wat een grote stad kenmerkt en wat een kleien stad ertoe doet. Zijn het de wallen waarachter men zich kan gaan verschuilen, zijn het de nauwe straatjes die er toe doen, zijn het de winkelstaten met die voorspelbare winkels of zijn het de glopjes die doen denken aan de vroegere tijd, de tijd dat de voddenboer, de melkboer en de groenteman nog met hun driewieler Goliaths de straten onveilig maakten” Is het de viskraam die wordt ingeruild voor een hot sexbioscoop naast een pizzaboer” Zijn het de rode lampjes die in het donker de weg wijzen aan hen die daar behoefte toe voelen” En wat typeert dan een GROTE STAD in vergelijking met een kleine” De kleurrijke bevolking, het voetgangersgebied dat auto’s niet toelaat, het straatbeeld dat kan gaan verschillen” Kan een grote stad klein zijn en een kleine stad groot”
Ik weet het niet maar weet wel dat eenieder van ons heeft getracht daar een eigen beeld op los te laten, een eigen karakter naar voren te brengen en of die keuze geslaagd is… dat is aan de kijker!