De negende alweer!

Maandag 9 juli:

Heb je wel eens aan zelfmoord gedacht””

‘Ja, toen ik tweeentwintig was. Dan heb je het leven nog voor je. Harry (Mulisch) zei: “Ziek-zijn is beter dan niet-zijn.” En zo is het ook. Laatst, toen Renate hier was, deed ik mijn bril af en zei: “Ik zie nu twee Renates.” Waarop zij antwoordde: “Beter twee Renates dan geen Renate. Dat is ook waar. Bang zijn voor de dood is een onderdeel van mijn ziekte. Maar ik ga nu niet meer achteruit. Ik denk dat ik vijfenzestig of zeventig word, precies zoals iedereen. Het leven is, onder welke omstandigheden dan ook, altijd te prefereren boven de dood.’

Uit: J.H. Donner, Geen patienten.


iGer.nl