De geest (ver)geven…


IMG_2194
‘Het zal toch niet ginder wezen”!’ Mooi wel! Waar ginder is en waar ginder eindigt, is ook voor mij vandaag een raadsel. Ik kan nu eenmaal niet in de toekomst kijken, heb geen derde oog laat staan dat ik gevoelig ben voor de stralen van een ander. Neen, waarschijnlijk omdat ik uit de kleigrond ben getrokken, sta ik met beide benen in diezelfde klei. Ik maak nu eenmaal geen keramiek, laat staan dat ik in staat ben om iets te doen met glazuren en dat de oven die mij wacht, in Haringhuizen staat. Of misschien, op termijn, in Alkmaar…


IMG_2196
Een morbide entree”! Helaas, maar niemand kan daar nu eenmaal omheen. Het is een toekomst die ons allen te wachten staat. Hooguit zal het voorde een wat makkelijker gaan dan voor de ander. En zal een voorspoedig einde zeker niet aan eenieder worden geboden. Wanneer sprake zou kunnen zijn van een ‘voltooid leven’ en de mogelijkheid om op een waardige manier uit dit leven te stappen, zal ik mij melden. Net als ik ooit die petitie heb getekend, waarbij Hedy D’Ancona een van de initiatiefnemers was. Waarschijnlijk tegenwoordig in een la op een zeker ministerie dan wel departement aan het verstoffen. Hetgeen dan weer letter-lijk aangeeft wat de mens te wachten staat: stof! Neen ik stort me ook vandaag op die andere materie: niet dat ook deze materie het eeuwig leven heeft, mar vaak gaat het wat langer mee dan de bezitter die zich die materie ooit eigen heeft kunnen maken. Dus ook vandaag maar weer wat plaatjes. Al was het alleen om reden de zinnen niet alleen te prikkelen, maar ook nog te verzetten!


IMG_2195
Een verzetje op zijn tijd, voor alle zin en ondeugdelijkheid. Probeer er ook vandaag weer wat van te maken. Laat de kommer voor komkommer studeren, maak van de kwel wat water en wanneer dat niet voldoende is, help God dan maar een handje: water dat over de akkers vloeit, laat het stof dan nederdalen. En wanneer je dan nog niet de geest krijgt, geef nooit op! Met het opgeven verdwijnt dan immers jouw geest, jouw leven!