De eerste dag (van de derde daagse koorts)

Het heette ooit de ‘derde daagse koorts.’ Deze koorts werd ooit opgewekt door het kunstmatig aanbrengen van een periodieke koorts (malaria). Hetgeen dan weer was geindiceerd voor mensen die lijden aan het ziektebeeld dementia paralytica. Hetgeen werd veroorzaakt door een syfilis infect. Waarvan ik ooit, in mijn begintijd in de psychiatrie, mannen mocht ontmoeten die in dit laatste stadium van ziek zijn waren komen te verkeren. Het behoeft geen betoog dat de atypische verschijnselen zich kenmerkten door moeheid, hoofdpijn, en een zich lichamelijk niet goed voelen. De typische beginsymptomen manifesteerden zich door merkwaardige oordeelsstoornissen en decorumverlies.
Dat is het onderwerp waar ik mij in de aankomende dagen opricht. De reden verklaarbaar: ben even op een andere manier onder andere pannen. Dat wil zeggen dat het dak waaronder ik vertoef, geen pannen kent. Hetgeen het dan weer wat discutabel maakt.
Stel ik ben een handelaar. Ik koop uitstekende goederen in, maar te duur om ze ooit te kunnen verkopen. Op zichzelf is het oordeel juist, alleen ontgaat het dit keer de handelaar dat hij, op termijn, hier schade aan leidt. Hetgeen hij, op dat moment, niet heeft kunnen overzien. Het gevolg kan een drama zijn. Het faillissement dat hem te wachten staat, de omgeving die het geheel onbegrijpelijk vindt, het ziektebeeld dat zich, onderhuids, manifesteert.
Of dat alom bekende decorumverlies. De betrokkene is te joviaal, te gemakkelijk; hij is te gemeenzaam, tot onbehoorlijk. Bekend” Ach, het is niet geheel te hopen. Want ook dan komt er dat moment, waarop de omgeving wordt geconfronteerd met verschijnselen als dementie, paralyse hetgeen kleine verlammingen zijn die aanleiding geven tot schrijfstoornissen en spraakstoornissen.
De betrokkene gaat ‘lallen’. Nu kan dat ook mensen die te diep in het glaasje hebben gekeken overkomen, ¬†maar veelal laat de kater zich van de voorgaande dag bestrijden door verder in het laatste genot door te gaan. Bier laat zich dan het beste met bier neutraliseren. Dit gaat niet op voor de lijder van dat eerder genoemde ziektebeeld. Het symptoom wat op mij de meeste indruk maakte was de grootheidswaan. De waan als zodanig werd steeds groter naarmate op de waan werd ingegaan. Op bijvoorbeeld de vraag hoeveel vrouwen hij wel heeft, antwoordt de patient: drie. Informeert men verder, dan blijkt hij spoedig met tien, honderd, honderdduizend vrouwen getrouwd te zijn.
Merkwaardig en onbegrijpelijk is, dat de grootheidswaan gedurende de laatste tientallen jaren uit het beeld van de dementia paralytica is gaan verdwijnen. (Ook de dementia paralytica zelf is, op even onverklaarbare wijze, minder frequent geworden).
Stelt Dr. Jan Hendrik van den Berg in zijn boekwerk Kleine Psychiatrie. Bedoeld voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan. Dr. van den Berg is zenuwarts. Een combinatie van neuroloog en psychiater. Van den Berg en zijn Kleine Psychiatrie zag het licht in december 1966. toen verscheen de eerste druk. Waar ik uit citeer is de tweeenveertigste druk uit 1984. En de vraag rijst: hoe oud was jij en wat deed je toen” Hoe keek jij toen tegen de wereld aan” Hoe groot was jouw wereld” Ging die al verdere dan de straat, het plein, de wijk, het dorp dan wel de stad waar jij verkeerde” Sliep je nog letterlijk ‘onder de pannen”‘
En als het winter was en het vroor, zag jij dan ‘s morgens de bloemen op de ramen” Ging je al, met je ouders, op vakantie” Hadden jullie ook al een auto” Of reed je vader op de fiets naar zijn werk”Onder zijn snelbinders een inklapbaar, aluminium boterhamtrommeltje” Met een elastiek dicht gemaakt” En werd de koffie thuis in een pruttelpot op de kachel warm gehouden” Stond Buisman in het Bruynzeel keukenkastje” Rook het altijd dagen naar de spruitjes” En werden die toen ook al sufgekookt” Zat je aan de havermout” Of kwam er al een pak Brinta in huis” Lustte jij de vellen die op de gekookte melk kwamen te staan” Of snoepte jij ook droge havermout met suiker en een toefje kaneel…”!
Hoe was dat toen” En wat deed ik…”!