de BELOFTE


IMG_0070


IMG_0071
Ik vind het zo prettig om in mijn eigen rommel te kunnen struinen, me een weg te banen in de stapels aan geschriften, dingen ontdekken waarvan ik nog niet het geringste vermoeden had en stil te staan bij de momenten van weleer, dat ik daar heel graag een dispuut over op wil zetten en weet dat ik uiteindelijk aan het kortste touwtje blijkt te trekken. Neen, ik heb niet zoveel met een opgeruimd huis, laat staan met een opgeruimd geweten. Ik ben nu eenmaal een stapelaar, een bewaarder van het ergste soort en dat van die wrijving dan wel botsing calculeer ik in. Een bewaarderig typje, maar als ik dan mijn ‘Overzicht Praktische opleiding’ ten behoeve van het verkrijgen van het Diploma B in mijn handen heb en lees dat ik op K.H. II, Wieringerland en Rijnland IV, zijnde Opname Afdeling Heren, Ziekenzaal, Geriatie en Algemene Psychiatrie Vrouwen als stageplaatsen heb gehad, komen mijn interne gemoederen weer tot leven. Dokter de Haan, Dokter van der Meulen en Dokter Harms met wie ik ooit een sollicitatiegesprek mocht voeren. In die dwarsgang in het Hoofdgebouw, dat ook een stuk verleden is. 77 Psychiatrisch verpleegkundige handelingen verricht, 82 Algemeen verpleegkundige. Leiding, controle en/of hulp bij het opstaan en wassen, bij voedselweigering, bij godsdienstige activiteiten, assisteren in een moeilijke situatie met een patient, letten op kontrabande, kalmeren van een opgewonden patient, het begeleiden van de patienten tijdens activiteiten: gezelschapsspelen, een wandeling met een patient. Een slaapkuur, chemo-therapie en geen insulinekuur laat staan een elektro-shock-kuur. Het bijwonen van een groepsbespreking, onder de noemer PSM. De Patient-Staff-Meeting. 111 Psychiatrisch Verpleegkundige aandachtspunten. En opvallend veel handtekeningen van Luc Straver. De partner van Riet van Rosmalen, in haar functie van Hoofd opleiding. Luc als hoofd van de afdeling Opname Heren beneden. En dan de lijders, dat wil zeggen mensen die een reden hadden gekregen om in het gekkenhuis te worden opgenomen: psychosen bij cerebrale afwijkingen, schizofrene psychosen, psychosen waarbij stemmingsstoornissen op de voorgrond staan, neurosen, afwijkende persoonlijkheidsstructuren, seksuele afwijkingen, zwakzinnigheid. En de belofte. “Ik beloof geheim te zullen houden wat mij bij de uitoefening van het beroep als verpleegkundige als geheim is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen.” En dan ontbreekt mijn handtekening…


IMG_0072