Cultuur verschil

Het is altijd mogelijk dat een samenloop het toeval in de hand werkt. Hoewel samenloop en omstandigheid niet altijd hand in hand op pad gaan en we, om toch een verklaring achter de hand te hebben, het toeval van stal halen. Dingen gebeuren nu eenmaal met een niet altijd voorspelbaar karakter, maar dat deze gebeurtenissen een eigen plaats in het totaal der dingen opeisen, is vaak achteraf, een gegeven. Het heeft zo moeten zijn dat en ware het anders geweest dan had dit of dat absoluut niet plaatsgevonden. Of dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. Dat wetende maakt de schrijven van een literaire thriller ogenschijnlijk tot een kenner van het metier waar deze zich mee bezig houdt, en gaat een mate van onvoorspelbare voorspelbaarheid aan de hand van de man als het ware een eigen leven leiden. Want hij bepaalt de tijd, de omstandigheid en ook de snelheid waarmee een zaak kan worden opgelost. En toch is het de bedoeling dat de gretige lezer geregeld op het verkeerde been wordt gezet waardoor de haast om naar het einde toe te lezen ervoor zorgt dat de avond nog wat langer duurt en een deel van de nachtrust wordt opgeofferd om maar niet… Lezen zorgt voor inspanning om tot ontspanning te kunnen komen. Het is helaas niet iedere schrijver gegeven om een veelheid van gebeurtenissen als een verhaal naar voren te brengen. Wanneer vele zijpaden worden bewandeld bestaat de kans dat de rode draden verward raken en dat de lezer op een bepaald moment de klust kwijt raakt. Die gedachte bekruipt mij wanneer ik wederom een Belgische schrijver lees. Nu weet ik wel dat momenteel de Belgen meer in mijn aandachtsgebied terecht zijn gekomen dan voorheen, het heeft ook te maken met het feit dat ik me toch wel wat aangetrokken voel door de Belgische schrijfwijze. Het gebruik van woorden die in Nederland onbekend zijn, de uitdrukkingen die worden gebezigd en de wijze waarop een bepaald milieu als het ware in een andere dimensie wordt geplaatst. Noem het een cultureel verschil en je snapt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Dat neemt niet weg dat ook in Nederland de nodige schrijvers te vinden zijn die zich ook op dit gebied bezig houden, maar dat kan ervoor zorgen dat de herkenbaarheid toeneemt. Wanneer echter een buitenlandse schrijver zich verplaats in de Nederlandse cultuur en hier, na de nodige research, een boek over schrijft met ook nog elementen van moord en doodslag, wordt de kijk van de schrijver op ons kikkerlandje toch een heel andere dan wanneer de schrijver zijn Nederlands wortels gebruikt om zijn visie op cultuur naar voren te brengen. En dat is vandaag waar ik me over buig, terwijl de snert staat af te koelen…