Croniquer…

Croniquer las ik tot mijn stomme verbazing. Kronikeur had waarschijnlijk ook gekund. Maar ik houd het er maar op dat een stukkiesschrijver wordt bedoeld. Dat neemt niet weg dat ik naast mijn kwaliteiten als zelf benoemd vastlegger, nu ook nog opgeld doe als die veronderstelde schrijver van onbelangrijke zaken. Het fenomeen van dat alom bekende wauwelen. Wauwelen is mij mijn hele leven lang wel goed afgegaan. Tenslotte heb ik een belangrijk deel van mijn pensioen aan dat wauwelen te danken. Dat ik veelal ongekende paden betrad, regelmatig onnavolgbaar de weg wist te volgen om vervolgens te ontdekken dat een aantal lieden mij desondanks wisten te volgen, geeft iets weg van de opdracht die ik mezelf ooit had gesteld. Een gids te zijn. En die gids in mij, gidste mij ook weer door mijn leven. Nu weet ik niet hoe het anderen op die verschillende wegen is vergaan, maar het blijven toch bijzondere momenten wanneer na vele jaren oud in letterlijke en ook in figuurlijke betekenis mijn pad weten te kruisen. Wat dat betreft ben ik bepaaldelijk bevoorrecht. De andere kant kan zijn dat toezeggingen veelal in de tand des tijds vermorzeld worden. Dat dat geregeld knaagt en wringt, het zij zo. Kroniekschrijver. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. En toch geeft het mij iedere keer weer veel voldoening, als ik op mijn manier zo bezig ben. De wereld aan mij laat passeren, mijn schouders geregeld ophaal wanneer de courant mij van het buitengebeuren op de hoogte stelt en ik de mogelijkheid heb om dt tot mij te nemen, waar ik mijn aandacht aan wens te besteden. Veelal de bekende Couleur Locale en de mogelijk economische berichtgeving van alledag. De indexen dan wel het feit dat ook V & D zich opmaakt om weer eens een nieuwe weg in te gaan slaan. Inspelen op beleving, inspelen op jongeren dn wel inspelen om nog meer merken onder hun paraplu te gaan scharen. Met het curieuze weer van vandaag in zekere zin een verademing. Schijnt zo de zon, dan is er een plensbui, licht het even op om met een donderend geraas niet veel later een volgende wolkbreuk naar beneden te doen pletteren.


IMG_1273
Het is niet altijd kommer en kwel. Maar als Donar op zijn zegekar door het zwerk heen dendert, kan het haast niet anders dan dat ik daar gewag van maak. Dat Bevrijdingsdag zich mocht heugen op een heel appetijtelijk zonnetje, was niet alleen goed voor de economie, maar ook goed voor menig humeur. Dat er sprake was van enige verbroedering staat buiten kijf. Dat mensen uit hun dak gingen, ook dat was een genoegen om mee te maken. En dat ik mij mocht verheugen op de verrassingen die mij ten deel vielen, ook daar heb ik reeds melding van gemaakt. Alsof ik niet andere dingen te doen had …. Vergeef mij, op voorhand, ook ik beid mijn gegeven tijd. Laat dat gezegd zijn! Bij deze.


IMG_1274