Crommunicatie ontSPOORt (slot).

‘t Was al lastig met die bonen. Het kwam Bartje z’n strot niet uit. ‘Ik bid niet!’ En bleef halsstarrig volhouden. In de aanbieding: capucijners, krombekken. Op de markt blijft het iedere keer opnieuw een verrassing. De prijzen gaan wel mee. De aardappel wordt duur betaald, laat staan de vis. Je zou er bijna ‘Kniertig van worre.’


iGer.nl
Het is dan ook niet niks als ik de grote lijnen van de berichtgeving uit een zeker verband ruk. Een islamitische groepering die woedend is op Pamela Anderson die 25.000 dollar deed toekomen aan een organisatie die zorgt voor schoner drinkwater in landen als Indonesi” en Ha”ti. Zij liet zich voor Playboy op de kiek zetten. Neen, je kunt beter vroegtijdig sterven, dan dat je schoon drinkwater tot je beschikking krijgt. Want stel JU nu eens voor dat je blijft leven” Dat kan toch niet als modellenwerk verdorven is”! ‘Als ze naakt gefotografeerd wil worden, dan zal er een grote ramp gebeuren in Indonesi”‘, aldus Habib Umar Salam op de Indonesische televisie. We moeten de recente beelden uit Indonesi” waarschijnlijk ook anders zien. Er minder bij stilstaan laat staan dat een gebed wonderen zou kunnen verrichten. Neen, laten we dat alsjeblieft maar niet gaan doen. En zo blijven mensen nog steeds verschrikkingen.


iGer.nl
BIDDEN HELPT!
Bidden helpt psychiatrische patiënten.
Stelt onze verslaggever in de Alkmaarsche Courant van woensdag 3 november 2010.
Psychiatrische patiënten voelen zich beter als ze geleerd hebben hoe ze kunnen bidden.
Bidden helpt hen ook bij het hanteren van problemen.
Dat concludeert onderzoeker Peter de Rijk, die een cursus ‘Bidden: hoe doe je dat”‘ voor deze patiënten ontwikkelde. De Rijk promoveert volgende week aan de Universiteit van Tilburg. (KUT = Katholieke Universiteit Tilburg, maar deze naam schijnt het niet gehaald te hebben.)
Geestelijk verzorgers in instellingen krijgen volgens De Rijk vaak vragen van patiënten die graag willen bidden maar niet weten hoe ze dat moeten doen. Veel patiënten in die omstandigheden hebben behoefte aan een vorm van geloof. Bidden kan voor hen fungeren als een vorm van cognitieve therapie, waardoor ze zich in hun dagelijks functioneren beter voelen, aldus de onderzoeker. In de cursus die De Rijk ontwikkelde heeft God wel een plaats, maar wordt de invulling van de godsvoorstelling opengelaten, zodat iedereen mee kan doen.
De Rijk heeft de door hem ontwikkelde methode driemaal! (vader, zoon en heilige geest”!) uitgeprobeerd met groepen patiënten die al lange tijd in een instelling wonen. Zij kwamen negen keer bij elkaar en maakten aan het eind van de cursus hun eigen ‘bidplan’.
Zij bleken zich niet alleen in hun behoefte aan geloof, maar ook in het algemeen beter te voelen en beter met hun problemen te kunnen omgaan. De Rijk pleit er in zijn proefschrift voor de cursus onder grotere groepen patiënten in andere instellingen verder te verfijnen.


iGer.nl
‘Celibaat het niet, het schaadt ook niet!’, stelde ooit mijn zwager. ‘Gedeelde smart is halve vreugde’, stelde ik. Gerichte aandacht haalt voor een groot deel het probleem weg. Praten lost een belangrijk deel van het probleem op. Zwijgen geeft ruimte voor de overdenking. Zang en dans in het oude Delphi, verlichtte de zucht van de gek. Afleiding leidt af. En zo zijn er meer openstaande deuren. Het probleem ligt voor een deel bij de behandelaar. Velen zijn momenteel agnost. En waar de schrijvers Maarten ‘t Hart en Jan Siebelink door de streng gereformeerde kerken van hun zuivering aan de wereld kond konden doen, zal het mogelijk in de hemel momenteel een dolle boel zijn. Want stel JU nu eens voor dat Theo van G. die gerenommeerde drie eenheid gaat interviewen. Zou dan bidden ook nog helpen…”!
BIJZIT
Zij zijn vreemden
van elkaar geworden,
de vlam der lendenen
gedoofd, gedogen zij
elkaar en zitten naast elkaar
ieder op de ander te wachten;
geen gebaar
dat iets van liefde,
tederheid uitstraalt,
zijn zij tot elkaar
veroordeeld, wachten,
lange, kille nachten
tot op een dag….


iGer.nl
Liep op de markt. Stelde de vraag. En kreeg de bevestiging van mijn vermoeden. Kwam ook door de krant. Want die foto zorgt toch wel voor wat herkenning. Wisselden wat uit. En lieten het verleden rusten. Maar kwam wel tot de opmerking dat ‘Afscheid’ over Santpoort gaat. Toen. En hoop dat ik haar op dat spoor heb gebracht. Van toen. En nu”! Gepensioneerd. Beiden. En dat is niet alleen anders maar dat voelt ook zo. Anders zou ik het niet kunnen omschrijven.
Laat ik het hierbij!