Coustic-Soda.

Ordentelijk in zekere zin. Wat koken, wat eten, wat drinken en verder in blijde afwachting. Van een bericht van mijn huisleverancier. Of die echt in staat is om op tijd de bestelde waren te gaan leveren. Nu kan tussen een bericht en het afhaalpunt wel een dag of wat vertraging op gaan treden, tussen het maken en het delen door een kink in de weg gaan zitten, de kabel desnoods breken, maar desalniettemin niettegenstaande dat de pijplijn verstopt kan geraken, de beelden reeds geschoten en reeds verzonden zijn, na een bericht dat de up-load geslaagd valt te noemen. En dan gaat de telefoon. Die andere Jan. Die al zo’n zes weken in Brabant resideert. Op een boerencamping waar hij en Mieke zich uitstekend weten te vermaken. Onder de rook van Tilburg alwaar zoon, vrouw en kroost al jaren wonen. En waar opa en oma van harte welkom zijn. Was het alleen maar om de tien mijl van Tilburg te kunnen aanschouwen… of dat andere bericht van ene GvdW. Een uitnodiging om een vorm van herontmoeting te doen plaatsvinden ergens in het zuidelijk deel van Noord-Holland. Of misschien wel Zuid-Holland, te weten ergens in Vogelenzang. Een Synopsis aangelegenheid. En dat stuit me dit keer tegen de borst. Het gedwongen huwelijk tussen ooit Duin & Bosch en die School in Noordwijkerhout. Waar een soort van ons kent ons mentaliteit heerste. Waar de Gamma-boys in de tijd van de baas zich bezig hielden met prive-inkopen doen, en te beroerd waren om daar hun plicht van een inhoud te voorzien. Althans werkzaamheden verrichten die niet direct in hun functie-omschrijving terug te vinden waren. Althans, die inhoudelijk mogelijk met de ijne overeenkwamen, maar waar een andere interpretatie aan gegeven werd. Neen, ook daar heb ik niets te zoeken en waar ik wel iets te zoeken zou hebben, daar vind ik niets meer van terug. Zo kwam ik Kees G. tegen in de Hema, een dag voor zijn vertrek naar Griekenland. Werkt in Zaanstad, als teamleider van een enkel team dat zich bezig houdt met Intensieve Thuiszorg Begeleiding. ITB’s en onder die noemer valt de huidige psychiatrie te scharen. De inhoud is veranderd, de verpakking kent andere omschrijvingen en het aantal gedwongen opnames neemt schrikbarend toe. Hetgeen kan inhouden dat, wanneer er convenanten worden gesloten om het aantal isoleers te gaan verminderen, er andere deuren open zullen gaan. Bijvoorbeeld in een politiebureau… Uitholling overdwars is een kenmerkend bord. Overdwarse uithollingen van de zorg omtrent de psychiatrisch gestoorde medemens, zou een totaal ander beeld kunnen opleveren. Een schrijnend beeld. Want waar ooit sprake was van een doorwrochte expertise omtrent het omgaan met die mens, kan er hooguit tegenwoordig nog sprake zijn van hoogopgeleide verpleegkundigen die, door een gebrek aan (levens)ervaring niet direct de vermogens hebben kunnen ontwikkelen die zich in het verleden door een in-service opleiding hebben voorgedaan. Het afvoerputje raakt verstopt. En is er dan nog een loodgieter te vinden die deze verstopping op kan gaan lossen” Of wordt het coustic-soda dan wel coca cola of batterijen pillen die…