Corbijn, Anton 60.

Wanneer de tering naar de nering wordt gezet is het de vraag wanneer de nering de tering overweldigd. Nu weet ik wel dat het meestal geen vraag is waarop direct een antwoord te verwachten valt, laat staan dat ik in staat ben om daar een antwoord op te geven. Het heeft in de regel veel weg dat antwoorden in deze onbeduidend zullen zijn. Hetgeen onverlet laat of de vragen als zodanig wel relevant zullen zijn. Het heeft veel weg van kansen die kunnen keren. Problemen die zich voordoen omzetten in uitdagingen en dan verwachten dat eerder genoemde kansen veronderstelde veranderingen teweeg zullen brengen. Ik geef het je te doen. Gelijk vanavond ook dat pleidooi omtrent het low-key fotograferen een rol gaat spelen bij de bespreking van de ingeleverde werken. Mogelijk ook dat ik dan de finesses van die eerder genoemde opdracht kan oppikken en niet veel later mijn kunstzinnige uitwerking van een verantwoord draagvlak kan laten zien. Ja, het valt niet mee om met mijn beperkingen de elementen van de fotografie tot mij te nemen. Ik ben nu eenmaal geen… en dan zou er een rijtje bekende namen kunnen volgen: Ed van der Elsken, Sanne Sannes, Stevan van Fleteren, Erwin Olaf, Cas Oorthuys, Cor Jaring en dit keer op de laatste plaats Anton Corbijn. Die dit jaar 60 wordt en als zodanig veelvuldig in de publieke belangstelling komt te staan. Ook die zal ongetwijfeld periodes hebben gekend dat ook hij de tering naar de nering diende te zetten.


IMG_6388
Corbijn die wordt gezien in Den Haag. Gevierd is mogelijk een beter woord. Gehuldigd is wat veel van het goede. Maar dat zijn werk zichtbaar wordt, doet deugd. Anton Corbijn 1-2-3-4. En dat Den Haag trekt…Neem een abonnement op het muziekblad Oor. Misschien wat veel van het goede… weet dan dat het werk van Anton Corbijn 1-2-3-4 Euro 64,50 kost. Misschien ietwat boven het budget. Kijk dan even terug. En bedenk dat tering en nering ongetwijfeld het een dan wel het ander voor je zou kunnen betekenen…


IMG_6389
Neen, ik ben geen reclamemaker. Alhoewel ik mogelijk een poging onderneem. In die zin dat nu Corbijn zich mag verheugen op een wat bredere belangstelling, het mij niet aangaat op welke wijze mensen met de positieve berichten van dit kabinet in het achterhoofd, de aanstaande paasdis zullen doorstaan. Rekenwonders zijn alweer in de weer geweest om percentages van de mogelijk gestegen omzet in krantenberichten te vertalen. En hoewel de top van die bank zich waarschijnlijk geen zorgen hoeft te maken door die twee paasdagen houtje bijtend door te brengen,kan het geen kwaad dat ik daar nu enige woorden aan wens te wijden. Het is tenslotte witte donderdag, de dag dat Zijn voeten werden gewassen. En dat menige denominatieve instelling stilstaat bij het feit dat juist Goede Vrijdag als vrije dag dient te worden doorgebracht… ach, in een vierentwintig uurs economie draait de wereld ook zonder hen waarschijnlijk rustig door!