Con……….


iGer.nl
… dus had ik bedacht mezelf op te zadelen met de consequenties van sequenties. Een nogal bijzondere operatie. In die zin dat sequenties als zodanig veelal geen directe consequenties tot gevolg hebben. Waardoor mijn zadelpijn zich weet te beperken tot de voorstelling die ik mij daar in gedachten over maak. En dan toch tot de ontdekking kom dat enig leedvermaak daaraan ten grondslag kan liggen. Kan liggen, opdat ik mij geen buil zal vallen aan de ultieme uitspraak die ook hier een rol van betekenis in had kunnen hebben. Simpelweg een kwestie van het geven en het driedubbeldik nemen. Gelijk de Staat op dit moment zich de eigenaar van een bank weet. Van een volgende bank die behoed wordt voor een dreigende val. Een val waarin vele partijen hadden kunnen worden meegesleurd. Hetgeen zomaar alsnog zou kunnen…
Neen, de consequentie van deze sequentie beperkt zich vandaag tot een enkel beeld. Ik hoop in de komende dagen enig inzicht te gaan verschaffen omtrent de opdracht waar ik mij voor gesteld zie. Een aantal pogingen, die ik als vruchteloos zou willen omschrijven, zijn aan dit beeld reeds voorafgegaan. De dagen die ik in petto had door omstandigheden veranderd en de draaglijkheid van mijn zijn als zodanig, behoeft hier dit keer geenszins onder te lijden. Hetgeen dan ook niet plaatsvindt en waarschijnlijk ook niet zal gaan plaatsvinden. Dus hoegenaamd geen sprake van enige consequentie. En dat mag ook wel eens opgemerkt worden. Liever dit keer leg ik mij enige vorm van beperking op. Hetgeen voor nu betekent dat ik stop!