circus


iGer.nl

De nurks, die het circus niet waarderen kan, moet nog uitgevonden worden. Want geboren wordt hij beslist niet. Wat is het circus eigenlijk” Het is de magneet die de kinderziel in den mens tot zich trekt. Zie maar naar de ingang, wanneer de avondvoorstelling begint. Als brokjes ijzererts schieten de mensen toe, uit alle richtingen van de stad, zij klonteren samen, duimdik, tot een zwarte drom bij de verlichte entrée, die toegang geeft tot het kasteel van zeildoek.
Ga er tussen staan en uw hart begint als vanzelf te popelen van een zeldzame verwachting. Gij kunt wel zo ongeveer op uw vingers natellen wat gij te zien krijgt en gij hebt het ongetwijfeld ook reeds meermalen gezien, maar wat doet dat er toe”
Het circus is als een vrouw, van wie ge houdt. Ge kunt haar niet genoeg zien.
Treedt binnen, Dames en Heren! De muziek blaast al. En wat voor een muziek, de koperen instrumenten lijken wel te barsten uit hun metaal als te goed gevoede lieden uit hun colbert. Nergens wordt muziek zo uit volle boerst geblazen als in de hoge orkestbak van het circus, boven de ruitergang. Uw hart, dat toch al popelt, rijdt op de maat van die muziek spoorslags duizenden schone verwachtingen tegemoet. En zij worden alle vervuld. Daar draaft de tijgertemmer de manège binnen. En achter hem aan sluipen vijf prachtige ondieren van tijgers; uit hun ogen gloeit een volmaakt dédain voor de duizendkoppige menigte.
Zij moeten door een hoepel springen, zij doen het, nu ja, zij doen het omdat zij het beneden hun waardigheid achten het anders gedwongen te moeten doen. Een moet ergens in de arena op een verhevenheid klimmen, en zijn klauw leggen op een soortement balans, die doorslaat, waarna een pistool afgaat. Duizenden zamelen hun adem op voor een gemeenschappelijke zucht straks, als het schot weerklonken heeft.
Aarzelend gaat de klauw in de lucht, de tijger kijkt vijandig om zich heen. Aarzelend zakt de klauw omlaag op de balans. En dan toch nog onverwacht valt het nijdige schot. Duizenden schrikken op: iedereen voelt de kogel dwars door zich heen gaan.
Dan gezucht van verlichting. Men heeft de circusdoop ontvangen en kijkt gespannen uit naar wat volgen gaat.


iGer.nl 
Circussen met dieren blijven zich profileren als diervriendelijk. Natuurlijk zijn de mensen goed voor de dieren in de zin van verzorging, natuurlijk mag je achter de schermen kijken als het hun uitkomt, het is hun broodwinning! Maar het blijft in mijn ogen onnatuurlijk om leeuwen, tijgers en andere wilde dieren te houden in circussen. Er is meer nodig voor deze dieren dan een ‘goede verzorging’ en je kunstje laten zien in de piste.
De dieren leven in kleine ruimten. Ik heb nog nooit een savanne en een oerwoud gezien bij een circus, waar ze ongestoord ‘wild dier’ mogen zijn. Wat ik wel zie is een grote vrachtauto met tralies waarin de dieren heen en weer lopen en in worden vervoerd. Olifanten en giraffen hobbelen soms wat rond bij de circustent op een klein veldje. Elke keer opdraven in de piste en je ding laten zien. Is dat dan een goede verzorging en respectvol omgaan met dieren” Dieren hebben volgens mij meer in hun mars dan kunstjes doen voor de mens!
Alkmaar zou geen vergunnignen meer moeten afgeven aan circussen met wilde dieren. Zeker ook uit veligheidsoverwegingen. Onder meer ontsnappingsgevaar blijft aanwezig. Het is toch te gek dat wij anno 2011 nog naar deze vorm van dierenleed gaan kijken, gesponsord door gemeente. Ook toekomstige bezoekers van een circus kunnen zich afvragen of zij wilde dieren in een circustent willen zien. Een omgeving waar ze mijns inziens niet horen. Ik blijf dromen dat Alkmaar ooit de beslissing durft te nemen om circussen met wilde dieren te weigeren.
 


iGer.nl
Het eerste stuk is van de hand van wijlen Bertus Aafjes en kent, als geboortejaar, 1948.
Het tweede stuk is van de hand van Maja Gulmans en kent, na vele voorafgaande herhalingen, 2011. veel is veranderd. Sommige zaken zijn nog gebleven. Waar dierentuinen ooit de mensheid verblijden met exoten, zijn het nu de savannen die de mens enigszins op de hoogte brengen van de kunstmatige habitat waarin deze dieren leven. Verblijven. Waar de naam Blijdorp mogelijk nog een afgietsel uit het verleden vertolkt. En Artis voor zich spreekt. Want het blijft natuurlijk een door de mens gecreëerd iets.
 


iGer.nl
Zo blijft het ook schipperen. Vandaar, op het einde van de maand juli, deze beide bijdragen. 1948 -2011: kent slecht en verschil van 63 jaar jaar. Maar wat betekent dit op het gegeven eeuwigheid” Een moment indien de eeuwigheid als normgegeven geldt”!