Chaso sorry choas excuus chaos


iGer.nl
Een uitdaging blijft het. De maagdelijkheid van een wit veld te gaan bezoedelen. Een wit gekaderd veld nog wel. Waarbij ik geen enkele poging hoef te doen om binnen het veld te blijven. Wordt stomweg voor mij geregeld. En waarbij ik mij ook stomweg aan overgeef. Wat mijn woorden dan ook weer enigszins beperkt. Hoewel…


iGer.nl


iGer.nl
Neem nu, bijvoorbeeld, de woorden die vandaag verschijnen. Filosofisch gezien zou ik het geheel zonder een enkel woord willen afdoen, maar dan heb ik het/de idee dat ik niet volledig ben geweest. Volledigheid blijft nu eenmaal een loffelijk streven. In onvolledigheid heb ik geregeld uitgeblonken, waardoor dit niet meer aan mij is besteed. De onvolledigheid als uitgangspunt kan zaken laten leven. En wanneer dit tot uitdrukking komt, kunnen er beelden ontstaan. Die beelden, de volmaaktheid van de onvolmaaktheid, dan wel de vergankelijkheid van de ontoegankelijkheid zijn de woorden die ik vandaag aan deze beelden wijd. Nu kan ik wijdbeens dan wel wijdlopig de wereld naar mijn hand zetten, maar ook daar zit ik en zeker niet jij als aandachtig toeschouwer op te wachten. Dus houd ik het kort! Houd ik mij binnen de beperking van mijn uitdaging.
Ik kan daarmee leven vandaag. Niet dat ik niet voldoende prikkels heb mogen ervaren, maar meer vanuit de gedachte dat de chaos die zich momenteel in mijn kop voordoet even de tijd dient te hebben om in alle rust te bezinken. Hetgeen dan weer een neerslag van een weerslag tot gevolg kan hebben STOP! IK DIEN MEZELF NU EEN HALT TOE TE ROEPEN.


iGer.nl
Het blijft nu eenmaal een feit dat na chaos de ordening zich aandient. Maar of dit ook op mij van toepassing is…