Categorie: Pardon?

Vraagtekens, Ontsteltenis, Verbazing en al wat men zoal tegenkomt …

Naheffingskosten

Cocensus staat op de enveloppe. Daarnaast in grote letters gemeentelijke belastingen. En even dacht ik dat er sprake was van een consensus. Een bepaalde mate van overeenstemming, in die zin dat ik de betalende partij in deze zou zijn en de andere partij de ontvangende. Neen, cocensus is partner voor het integraal waarderen, heffen en invorderen van decentrale belastingen en heffingen. En wanneer dit een duplicaat gegevens naheffingsaanslag parkeerbelastingen betreft, heb ik de tweede bon binnen, de buit komt waarschijnlijk de Gemeente ten goede. Een manier om op een minder glansrijke wijze gelden kwijt te raken, een manier voor de gemeente om mogelijk duidelijker aan te gaan geven dat hier een sprake is van een straat die voorziet in een parkeerautomaat. En wanneer ‘Het Gehmeen U roept, het als uw eighe te besorghen’ hetgeen boven de entree deur van het stadhuis te vinden valt, is het een schrale troost dat ik op deze wijze mogelijk een evenement dat door Victor Kaas wordt uitgeroepen, substantieel zal gaan ondersteunen. Of dat het BurgemeesterPiet wederom in de gelegenheid zal stellen om een volgend pochet aan te gaan schaffen… Tenslotte in een zeker ijdelheid hem niet te ontzeggen. Maar wat het zo bijzonder maakt is de volgende tekst, dewelke ik integraal naar voren zal gaan brengen: 1.DUPLICAAT NAHEFFINGSAANSLAG PARKEERBELASTING. De gemeentelijke parkeercontroleur heeft geconstateerd dat u de bestuurder of de kentekenhouder was van het motorvoertuig waarmee is geparkeerd bij een parkeermeter of parkeerautomaat, terwijl de verschuldigde parkeerbelasting niet op de voorgeschreven wijze is voldaan. In verband hiermee is ter plaatse een naheffingsaanslag parkeerbelastingen aan u uitgereikt of op het voertuig aangebracht. Omdat u nog niet heeft betaald ontvangt u dit duplicaat aanslagbiljet met bijgevoegde acceptgiro. Met deze acceptgiro stel ik u alsnog in de gelegenheid het aanslagbedrag te betalen. De gegevens van de naheffingsaanslag zijn op de voorzijde vermeld. Dus ben ik nu zover! Ik stop dit bericht en ga over tot het overmaken van een bedrag van 1,85 aan belastingbedrag en 61,00 aan naheffingskosten…

IMG_7664