Categorie: Overig

Nog niet de heldere geest gehad om deze berichten te categoriseren … Excuse Moi …

LM deel 4

Over olie gesproken…

Je moet niet te veel verwachten, maar morgen gebeurt het! En wanneer het morgen niet gebeurt, misschien overmorgen. Of misschien wel de dag daarna, of de dag daarna, of de dag dat op een dag het zomaar is gebeurt. Waardoor ik in blijde afwachting blijf van de gebeurtenis die nu nog achter de horizon schuilgaat.

Zo eenvoudig als ik dit nu neerschrijf, zo voorspelbaar zijn de beelden van vandaag: de wetenschap dat Chinezen ver voor onze jaartelling het geheim van het zwarte goud hebben weten te doorgronden, de Jaknikkers die zich niet alleen bij de mensheid voordoen en dat Schoonebeek ooit garant stond voor hele legers olietreinen, dat Pernis zich mocht verheugen op Krakers die hooguit in een kraakinstallatie hun werk deden, en dat nafta een bijproduct was van wat tot benzine werd verheven, dat Euro 95 net zo gangbaar was als diesel voor een dergelijke machine dat, en uitsluitend dat, zorgt ervoor dat ik mij met pompen vandaag bezig ga houden.

ook Den Uyl was in de olie…

Ondergrondse opslagtanks, draaiende tellers die om de andere dag een ander aantal cijfers verstrekken, 149,9 net geen 150,0 aangeeft en de Belasting van de Toegevoegde Waarde mede bepalend is voor de prijs die dient te worden afgerekend. Dat het vaten zijn die in bunkers worden bewaard en dat de prijzen stijgen indien het aanbod gering is, de Opec besluit om te gaan verminderen en andere landen juist dan voor meer zorg gaan dragen opdat de munten de goede kant in blijven rollen. Bulkschepen voor maximale tonnen garant staan en dat de oceaan zich ontfermt over dat zwarte goud wanneer een schip weer eens in nood komt te verkeren, de vogels van ellende hun veren aan elkaar zien kleven en het mensenhanden zijn die proberen om die veren weer zodanig op te gaan poetsen, dat het beest uit zijn of haar lijden wordt verlost, dan wel op een ander moment wederom het luchtruim kan gaan kiezen, voor het in de straalmotor van een opstijgend vliegtuig beland. Om over fijnstof maar te zwijgen en de onbelaste kerosine het milieu blijvend blijft belasten. Maar straks zal mogelijk waterstof het fijnstof gaan verdrijven, wordt CO2 uitstoot als een zeldzaamheid beschouwd, zullen de generaties na ons daar de vruchten van gaan plukken, zolang en nog sprake is van vruchten die alleen genetisch worden toegestaan.

Een doembeeld?! Geenszins! Meer een schrijnend beeld van de realiteit.

Om over het kwartje van KoK maar te zwijgen!

LM deel 3

‘Als een Fata Morgana ontplooit zich het landschap: een desolate woestenij waar een enkel bandenspoor onthult dat ook hier voorgangers zijn geweest. Kamelenstront dat resteert van een karavaan die achter een verre horizon verdwenen is, en de gelukzaligheid van dat enkel moment compleet weet weg te vagen. Ontberingen onder een bloedhete zon, een geraamte verbleekt en nauwelijks sporen van enig leven. Alsof de Goden hebben besloten niets dan zand aan die aard’lingen toe te vertrouwen. Wantrouwen dat opeens de overhand krijgt en de kaarten die ook al geen uitkomst meer bieden. Het kompas laat het afweten…’


‘t Zal wel met het weer te maken hebben, dat mijn spinsels vandaag op hol slaan. Maar wanneer in een roemrijk verleden met automobielen van Amsterdam naar Peking en retour wordt gereden, kan het haast niet anders dan dat illusionaire vervalsingen en mogelijk hallucinaties de reizigers tijdens hun ontberingen hebben moeten ondergaan.

Waar geen paddenstoel een rol in is gaan spelen, waar dorst een gegeven zal zijn geweest en waar gedroogd vlees niet onder het zadel te vinden was, hooguit een Tartaar die hen uiteindelijk de juiste route kon gaan wijzen. Ofwel, mijn fantasie slaat op hol, dan wel bezie ik de automobielen die bij Louwman te vinden zijn, vanuit een totaal ander perspectief. Waardoor ik toch weer in staat ben om juist door die fantasie het een en ander in een totaal ander daglicht te plaatsen. Want waar andere auto’s glimmen van het chroom, zijn het juist deze beelden die ervoor zorgen dat mijn eerder genoemde fantasie op hol blijft slaan, gelijk een paard dat bevrijd is van zijn teugels.

LM deel 2

Nu kan ik, indien gewenst, verschillende kanten op. Het is dan ook een week geleden dat ik met een aanmerkelijke ‘buit’ huiswaarts keerde. Na Voorlinden van de nodige spraakmakers te hebben voorzien, waarbij ik niet heb geschroomd om gebruik te maken van de aanwezige informatie, staat Louwman toch bepaald op een heel ander plan. Van de techniek heb ik geen verstand, van de getoonde exemplaren spreekt het ene vehikel mij meer aan dan het andere, zijn de tijdsbeelden gerelateerd aan de mogelijkheden die zich op dat moment voordeden en hebben koetsenbouwers er alles aan gedaan om de paardenkrachten in een meer dan voorbeeldige stroomlijn om te zetten.

En wanneer er tegenwoordig sprake is van een competitie om een virus killer op de markt te brengen, zagen ontwerpers er geen brood in om het beleg van de ander ten eigen faveure tot zich te nemen. Waardoor de kracht van de een, het geniale van een ander naar voren bracht. De mogelijkheden die zich voordeden, de patenten die over elkaar heen buitelden, de aankleding van de bekleding die vergelijkbaar was met een bepaalde salon in huis, de absurditeit van een zwaan die dit keer geen moeite deed om anderen aan te laten kleven, plagiaat naar voren bracht en het vaak draaide rond twee, drie dan wel vier wielen, maar zes wielen ook niet uitgesloten was.

Onbegaanbare paden moesten wijken voor snelle banen, autobahnen door Kraftwerk werd bezongen en het ruizen van de wind bij menig automobiel het geluid van de motor wist te overstemmen. En wanneer al die varianten aan merknamen passeren, er velen ten onder zijn gegaan aan hun eigen vernuft dan wel degelijkheid, de Spyker niet altijd op die kop terecht kwam, kan het haast niet anders dan dat dit tweede deel van de serie wederom een beperkte selectie van de geschoten beelden naar voren brengt.

Maar ik sluit een derde deel bepaald niet uit, was het alleen maar om door middel van wat niet direct voorspelbare beelden, mijn blik op dit museum niet direct van links naar rechts, niet van boven naar beneden, maar geheel willekeurig van een eigen interpretatie te voorzien, waar ik eigenlijk gisteren alvast mee bezig ben gegaan.

On voor stel en spel baar als het ware….