Categorie: Historie

Alles waaraan ik denk als je het over mijn verleden hebt …

'n gekke'huis

DE TIJD

De tijd heelt

woorden

die te vroeg

te laat

of weer

vergeten zijn

de tijd heelt

stil de

stilte

heelt

de tijd in

woorden.


iGer.nl
De 19e eeuw was voor arme mensen een harde tijd. En wie dan ook nog de pech had geestelijk in de war te zijn, door welke oorzaak dan ook, was helemaal slecht af. Zwakzinnigen, dementen, schizofrenen of mensen die tijdelijk door moeilijke omstandigheden in de war raakten, voor al deze mensen gold: als je niet meer te handhaven was in het ‘normale’ leven en wanneer familie niet meer voor je kon of wilde zorgen, dan werd je aan je lot overgelaten. Mensen die (over-)last veroorzaakten werden ‘opgeborgen’ in inrichtingen (Dolhuyzen) waar de omstandigheden veelal mensonterende waren. Men kreeg weinig te eten, een smerige slaapplaats en nauwelijks enige verzorging…
De wereld om ons heen

‘Mooie slogans hoor, maar nu nog de clint cht centraal stellen’

‘Sommige zaken schieten nooit op’

Werk op boerderij geeft psychiatrische patiënten positieve arbeidservaring

‘Ook een gouden kooi heeft tralies’

‘De zorg kan op meer fronten veel beter’, vervolgt Hermans. ‘Echt vernieuwend is het allemaal nog lang niet. Duin en Bosch is nu te veel bezig met het verplaatsen van de zorg. Ik zeg dan: ook een gouden kooi heeft tralies. Het zou goed zijn als Duin en Bosch wat meer oog voor vernieuwing van de zorg krijgt.’
Huub Hermans is Regiohoofd Regionale Instelling Beschermd Wonen KAM.


iGer.nl
In 1884 kwam de Krankzinnigenwet tot stand en werd o.a. gesteld dat provincies daarin een ‘zorgtaak’ zouden moeten hebben. De provincie Noord-Holland bleef hier ‘enig’ in. De bouw van een inrichting als Duin & Bosch (Meerenberg in Santpoort was hier al in voorgegaan zo ook het gesticht in Medemblik) was mede daarom een grote stap voorwaarts. Het idee was voor ‘armlastige krankzinnigen’ een ziekenhuis te bouwen, ver van de stad en de maatschappij. (Gestichten in de duinen…) Frisse lucht, ruimte, een schone slaapplaats, voldoende eten en medische verzorging waren nu beschikbaar, ook voor armlastige mensen. In 1909 kwamen de eerste patiënten (uit Amsterdam) aan in Duin & Bosch. Er werd vanaf het prille begin geprobeerd patiënten ook te behandelen en mogelijk terug te laten keren naar de maatschappij. In de praktijk was dat echter voor slechts weinigen weggelegd…
Klinisch opgenomen cli”nten:
1996″””””””””””””””””””””””””””””” 1997 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 1998″”””””””””””””””””””””””””” 1999″”””””””””””””””””””””””””””””” 2000
995″””””””””””””””””””””””””””””””””” 987″”””””””””””””””””””””””””” 1066″””””””””””””””””””””””””” 1018″”””””””””””””””””””””””””””””””””” 879
waarvan heropnames:
501″””””””””””””””””””””””””””””””””” 562″””””””””””””””””””””””””””””” 418″”””””””””””””””””””””””””””” 442″””””””””””””””””””””””””””””””””” 297
Ontslagen en overleden cli”nten:
1996″”””””””””””””””””””””””””””” 1997″”””””””””””””””””””””””””””” 1998″””””””””””””””””””””””””””” 1999″”””””””””””””””””””””””””””” 2000
1035″””””””””””””””””””””””””””” 1005″”””””””””””””””””””””””””””” 1118″”””””””””””””””””””””””””””” 1047″””””””””””””””””””””””””””””””” 969
Behandelen van de zieke mens. (Toen…)


iGer.nl
Wie omstreeks 1910 de zalen van Duin & Bosch binnenliep, kon denken in een Algemeen Ziekenhuis te zijn. Veel patiënten lagen in bed (de zogenaamde bedverpleging) en er werd een strakke dagindeling aangehouden. Er waren in die tijd nog geen medicijnen om patiënten rustig te houden, dus werd er gezocht naar andere middelen.
Badverpleging bijvoorbeeld: veel patiënten lagen hele dagen en nachten in bad en men was (toen!) zeer tevreden over de resultaten. Vanaf de begintijd kreeg iedere patiënt die daar enigszins toe in staat was, werk te doen. ‘Arbeidstherapie’ heette dat eerst en later ‘actieve’ (activerende) therapie. Het idee daarachter was hetzelfde: patiënten voelen zich beter wanneer ze een vast dag- en nachtritme hebben, wanneer ze een bezigheid hebben en zich daarover voldaan kunnen voelen.


iGer.nl
‘Het gaat hartstikke goed, mensen zijn gemotiveerd, en vinden het ontzettend fijn om in hun eigen tempo buiten met hun handen te werken.’ Jaap Hoek-Spaans, boer en co”rdinator Landzijde.
‘Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een paar goedkope arbeidskrachten in huis te halen die de rotklusjes op mogen knappen. Nee, het gaat om het opdoen van zinvolle werkervaring, om de mensen te laten ontdekken dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren, om weer eens te kunnen lachen. Dat werkt echt.’
Geschiedenis van Duin & Bosch in vogelvlucht. Gevangenis of vluchtplaats. (Hoe het begon).
Staat er bovenaan dit geschrift. De wereld om ons heen de titel van een jaarverslag. Voorzien van twee nullen. Want de enen staan er enkel in. Ik houd me slechts bezig met de vertaalslag. Van beeld naar lettertjes via dit medium. Met behulp van nullen en enen. Maar daar snap ik de ‘ballen’ niet van!”””” Toch doen ze ‘T!


iGer.nl