Categorie: Geprevel

Nog niet de heldere geest gehad om deze berichten te categoriseren … Excuse Moi …

Tastend in het licht

en zoekend in het duister…

20090403-1238707957N2001mare1408

Groente of fruit” Groente en fruit en dat gelardeerd door zaken uit de schijf van vier.
Of neen, de schijf van vijf is weer retour. Voor ’the time being…’
Want straks, in een nu nog geheel ongekende toekomst, zal er ongetwijfeld een onbekende
goeroe opstaan die dan weer wat anders gaat roepen. Bewust.

Dan is de stem van Sonja weer verstomd. Dan zullen vele andere stemmen, van dit moment, ook verstomd zijn.
Mogelijk dat ook de groente dan wel het fruit een andere gedaante hebben ingenomen.
De bloemkool bruin. De appel wit. Een banaan de kleur van een aubergine. De kleur van een augurk kurk.
En de smaak laat zich ook niet meer voorspellen.
Want ‘wat geweest is, is geweest’, zong ooit Boudewijn.
Op tekst van Lennart Nijgh” Pass”. Definitief”

Ook dat laat zich raden. Zoals van alles zich laat raden.
In het teken van de tijd. De huidige tijd. Zoals tijd altijd voor een moment huidig zal zijn.
En dan dat straks wat de tijd vooruitsnelt en door tijd wordt achterhaald.
Noem dit het verleden. Mijn verleden en JUW verleden.

De momenten die dan verschrompelen tot een herinnering. Even een vage glimlach rond de lippen laten krullen.
En dan verdwijnen in die ongekende mist. Het stugge doorgaan in de wetenschap dat ook JU door tijd zal worden achterhaald. Het zoet der herinnering. En het zuur wat verdwijnt.
Omdat wij gelukkig ook vergeten. Wij onze zegeningen blijven tellen.
En de zaken niet altijd nemen voor wat zij zijn. Dan wordt een ‘ik ben’ een ander zijn.

Krijgt ‘Kweenie’ weer de kans. En komt Stemband weer tot leven.
De grote dan wel de kleine ‘Meneer Kaktus’ show op een nostalgische herhaling.
Omdat er ook voor die andere generatie herinneringen aan kleven.
Zoals kinderen in dit jaargetijde toch weer knikkeren.
De schoonheid ervaren van winst. En de teleurstelling van verlies.
Want ook dat is inherent aan dat verdomde zijn.

Want ik ben. En mij weer wat meer bewust van mijn zijn.
Kreeg een brief van de Arbo: Probleemanalyse en Re”ntegratie-advies. Gedateerd 1 april.
Ben ‘dreigend langdurig arbeidsongeschikt.’

Werkgever
Naam cli”nt
Functienaam
Geboortedatum
BSN
Aanvang verzuim
Voorafgaande periodes (Art.29.5)
Datum Probleemanalyse
Opgesteld door

1. Verzamelde informatie
1.1 Werknemer en functie
Functienaam
In dienst sinds
Arbeidspatroon
Kenmerkende belasting
Taken en concrete werkzaamheden

1.2 Beperkingen werknemer, knelpunten in eigen functioneren en
arbeidsverhoudingen
Beperkingen werknemer
fysische factoren
dynamische handelingen
statische houdingen
Knelpunten in eigen functie
Arbeidsverhoudingen
1.3 relevante informatie uit RI&E, PAGO en verzuimhistorie

2. Beoordeling
2.1 Oorzaken van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
Oorzaak
Toelichting
2.2 Arbeidsmogelijkheden op korte of lange termijn
Op korte termijn
Op lange termijn
2.3 Mogelijkheden voor re”ntegratie in eigen werk of ander werk
Eigen werk
Ander werk
2.3 Risico op langdurig verzuim zonder interventie
Hoog.

3. Conclusie van de Probleemanalyse
Conclusie
Verwachte verzuimduur tot volledig herstel
Toelichting

4. Advies aan de werknemer en werkgever
4.1 Einddoel / verwachtingen van de Re”ntegratie
Nog niet bekend
4.2 Planning naar einddoel en stappen in werkhervatting
4.3 Aanbevelingen voor activiteiten
Advies aan de werkgever
Advies aan de werknemer
Voorgenomen actie(s) Achmea Vitale
4.4 Evaluatiemomenten
Werkgever en werknemer
Achmea Vitale en werknemer
4.5 Financi”le aspecten en andere informatie voor de werkgever
n.v.t

5. Visie van de werknemer op de Probleemanalyse
Dit moet nog voorgelegd worden aan de werknemer

Deze probleemanalyse en het advies zijn met uw medewerker besproken

TOMAAT

Dof glimmend op de
fruitschaal. Gerijpt
in louter kunstlicht
daglicht niet
verdragend monument
der nieuwe tijd;

de schimmel in een
kneuzing het
rottingsproces

dat leven geeft.

Ook een tomaat
heeft recht op
zelfbeschikking.

Het symbool van de SP. Bas B. draagt dit symbool met trots.
Hij houdt ook van mij…
Maar zelf ervaar ik dit document als een papieren tijger.
Een papieren tijger getroffen door de tand des tijds.
Daardoor een tandloze papieren tijger en doe ik maar wat mij wordt voorgehouden:
onderzoeken en resultaten afwachten.

Maar zo’n stuk waarin zwart op wit staat hetgeen ik JU onthouden heb,
laat mij nog meer dan gisteren genieten van het plukken…

Werkzaamheden in een kas”
Toen tomaten tomaten tomaten tovrat”!

Wat simpeler dan die kubus.

20090403-1238707601N2512kerst572

Dus vierkante tomaten straks”