Categorie: Geprevel

Nog niet de heldere geest gehad om deze berichten te categoriseren … Excuse Moi …

treiNShow 16/05/'09

20090517-1242515139N1605treiNShow1576

Was bij het spoor. En de sporen liepen tot het eind.
Een stootblok. Buffers en ik verwonderde mij. Zoals oud op nieuw weet aan te passen.
Of aan te sluiten in dit geval. Want men had een show bedacht. treiNShow 2009.
Een spontaan initiatief. Gratis.
Dat moet wel mensen trekken, dacht ik in al mijn oprechte onschuld. En dat deed dit ook.
Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat het er 20 tot 30.000 zijn geweest.
Ik hoefde nergens over de hoofden heen te lopen.
En ook koppen tellen kon ik op mijn vingers af…

Wat daar leuk aan is” Een ter zake doende vraag. Zeker en gewis.
Nu kan ik een opsomming gaan geven doordrenkt met een zeer subjectief sausje maar dat doe ik niet.
Ik zou kunnen verwijzen naar een bijlage van het NoordHollands dagblad, Stad en Streek Alkmaar e.o
en JU kunt kijken naar foto’s van deze treiNShow.
Geheid dat JU weer wat bijdragen van mij onder ogen kunt zien komen 🙂

Wat mij dan daar naar toe verleid”
Mogelijk een ontsnappen aan een ZZP.
ZZP zo vraagt JU zich af”
Wat heeft een Zelfstandige Zonder Personeel hier nu mee van doen”

Niets, dames en heren! Helemaal NIETS!
ZZP staat voor een zogenaamd Zorg Zwaarte Pakket. Een term die te doen gebruikelijke is indien de productieafspraken tussen verzekeraar en hulpbieder weer eens uit de hand dreigen te lopen.
Er sprake is van een kostenoverschrijding. En dan de concrete vraag wordt wie daar nu toch de dupe van zal zijn.
Zoals Ger Deben (oud leerling D & B, hoofdverpleegkundige aldaar en momenteel Directeur a.i. van RCO De Hoofdzaak, cli”ntenparticipatie en belangenbehartiging) opmerkt. Bezuiniging AWBZ treffen psychiatrische patiënten.
Het is de “kwetsbaarste groep die geraakt wordt”, stelt hij. Deben houdt zijn hart vast als inderdaad een grote groep psychiatrische patiënten de vergoeding voor bezoek aan en activiteitencentrum verliest.
“Deze groep is zo kwetsbaar. Als dit wegvalt, dan komen er problemen, komt er ellende.
Zaken die eerder niet zichtbaar waren, komen dan weer terug. Velen zullen dan weer verpieteren, vereenzamen.
Velen zullen hun heil weer gaan zoeken in drugs en drank.”
Een gevolg van dit alles kan volgens Deben zijn dat er naast meer problemen, meer overlast zal gaan ontstaan.

Dus meer werk voor de politie (die dient te gaan bezuinigen!),
Brijderstichting voor verslavingszorg en woningcorporaties,
maar ook een groter beroep op de professionals van de GGZ.
Alles bij elkaar zal dit dus meer gaan kosten dan de bezuinigingen op de AWBZ zullen opleveren.
“Dan zijn we terug bij af.”

Ger had een Limburgse tongval. Rookte ragdunne sigaartjes.
Zag er uit als een Heertje. Deed voor de B de A.
Bleef hangen in de B. En dat is mooi. Want wat is mooi”!

“Mooi dat niemand weet wat mooi is,” stelt de Alkmaarse schilder Rob Houdijk.
En daar heeft hij zijn punt. Of PUNT. Dat mag best met kapitalen.
Vooral door het, en ik citeer, volgende: Mooi.
“Die zoektocht is de eeuwige opdracht aan de kunstenaar.
Die zoektocht gaat door tot de laatste ademtocht van de laatste mens.
Want wat is nog de zin van het leven als we niet meer hoeven zoeken””

Prachtig! De overtreffende trap van mooi.
Tenminste, zoals ik deze vandaag ervaar. En gisteren heb benaderd.
Want ik ging sporen.

‘Moet je horen, moet je horen:
ik handel en wandel door mijn ongerijmde metaforen!’

Da’s wat anders dan amforen.
Die kruiken blijven net zo lang in het water tot ze weer gevonden worden.
Heel dan wel in scherven…

STRIJKGOED

Het leven laat
wat sporen na,
de dood kent zo
en veel gedaanten;

als ik het leven
laat voor wat
het is, ander
mans verhalen

rimpels zijn weer
recht gestreken en
oprecht, wordt in
de kist gekeken.

Het leven laat
wat sporen na:

uiteindelijk
wordt alles

gladgestreken.

Dus niets te doen vandaag”
www.nhd.nl Stad & Streek, Alkmaar eo, treiNShow

20090517-1242493605NIMGP0251

laat eens een spoor(tje) achter…