Categorie: Even Voorstellen

Zo af en toe kom ik in mijn simpele leventje ook wel eens wat bijzondere mensen tegen. Ik wil je graag deze bijzondere mensen voorstellen …

dat is een kunst: GLASKUNST!

Als ze eenmaal bezig is, is zij niet te stuiten! En waar een ander alleen al bij de gedachte gaat stuiteren, draait zij haar hand er niet voor om. Klei is een ding, brons een ander, een foto een derde en om het geheel compleet te maken: net van de vogeltjes af of zij richt zich op glas. Niet zomaar glas maar bepaald glas en wanneer zij wat met kleuren stoeit, is het een palet dat aan haar hand en brein tevoorschijn wordt getoverd. En dat ik daar verrukt van ben heeft niet alleen iets te maken met het feit dat zij mijn jongste zus is (met mijn oudste zus heb ik geen contact sinds ettelijke jaren niet meer), maar met Marjolijn heb ik het altijd wel prima weten te vinden, hoewel er ook een hele periode geweest is dat zij bij mij uit beeld verdween.

Maar dan doel ik op de jaren dat ik in Santpoort verbleef en zij haar eigen plan moest trekken. Dan nog sta ik versteld van de creativiteit die zij aan het licht heeft gebracht. Scheppende kunst en de noemer van een goed bedoelende amateur die een hobby uitoefent, geeft aan de bescheidenheid waar zij mee naar buiten treedt. En dan vind ik, als al een aantal keren eerder gesteld, dat zij zich daar tekort mee doet. Dat kan ik haar niet duidelijk maken en dan vind ik van mezelf dat ik enigszins in gebreke blijf. Maar ook daar taalt zij niet om, dat vindt ze prima zo en kan ik er beter aan doen door simpelweg te zwijgen en hooguit op mijn manier daar melding van maken. Hetgeen ik dan weer bij deze doe… toedeloe dus dan maar!

GER in ‘t zonnetje!

Sommige mensen hebben dat: die blijven heel hun leven hulpverlener, die hebben dat ‘pur sang.’ Met andere woorden dat zit in hun DNA en is daardoor doorgaans terug te vinden in hun bloed. Dat zijn de nullen, in die zin dat de nul meestal voor O wordt aangezien. Zijn niet alleen van vele markten thuis, maar zetten zich tomeloos voor anderen in. Zo’n man ken ik en noemt zichzelf Ger. Of, wanneer hij weer eens in een melige bui verkeert, Gerretje. Ger die niet verward moet worden met Grrr, dat heeft vrijwel zeker een negatieve betekenis terwijl bij hem veel om het positieve draait.

Waardoor hij de kans loopt om zichzelf wat weg te cijferen, maar ook met cijfers weet hij wel weg. Het zijn de nullen en de enen die hem fascineren, wanneer hij weer eens los gaat op dit medium.
Webmaster is een van zijn kwaliteiten waar ik schromelijk gebruik van mag gaan maken. Want dat ik niet veel meer doe dan wat zakelijke onbenulligheden aan het web toe te vertrouwen, dankzij zijn expertise loopt alles op rolletjes, tot het moment waarop ik weer eens op het verkeerde knopje heb gedrukt en de boel in duigen valt. Maar dan kan ik van zijn hulplijn gebruik gaan maken en heb ik het genoegen om deelnemer te zijn van zijn ongekende mogelijkheden.

En wanneer zijn schutting door de stormen van de afgelopen tijd het loodje heeft gelegd, haalt hij de restanten van die gebroken palen met vereende kracht uit de blubber opdat straks onverwoestbare palen het geheel weer van een afrastering kunnen gaan voorzien.


Ik deed een donatie en in plaats van dat hij een paal door deze donatie aan zijn aardse goederen weet toe te voegen, stort hij zich op een Weblog die ergens aan de andere kant van de wereld tot leven zal worden gewekt. Hij zal niet blij zijn met dit bericht, maar ik vind wel dat na de grijze, grauwe dagen van de afgelopen tijd hij het verdient om even tussen de coulissen uit in het zonnetje te worden gezet. Maar het zou me ook niet verbazen wanneer mijn woorden gericht aan hem, een reactie zullen gaan uitlokken, maar ik moet nu eenmaal aan deze intrinsieke drang van mij gevolg gaan geven!


Ger, bedankt namens allen!

Schade lijk

Het is en blijft natuurlijk een dramatisch gezicht, al betreft het slechts een omgewaaide schutting. Eigen huis en haard is goud waard en de stormschadeverzekeraars maken de balans reeds op. Code oranje werd rood, de wind nam stormachtige snelheden aan en de meeste mensen bleven binnen, terwijl de dakpannen om de voorbijgangers hun oren vlogen. Van vliegende schotels geen sprake, van overvliegende vliegtuigen geen last en het vliegtuig dat probeerde te landen, zorgde voor tumult onder de passagiers. Het voordeel daarvan kan zijn dat wanneer het geheel onbeschadigd alsnog de landing inzette, je een verhaal te vertellen hebt dat menig verjaarspartijtje van voldoende aandacht zal gaan voorzien. En wanneer de schade beperkt is gebleven tot slechts dit avontuur, ach dan valt het achteraf wel weer mee. Tenslotte is natuurgeweld een van de weinige redenen tot geweld dat na afloop is verdwenen, in tegenstelling tot de mens die met zijn geweld schade aan de ander toedient. Met mogelijke rechtszaken tot gevolg.


Ik heb een boek besteld, bij Cor Oorthuijsen onder de titel: ‘Een pacifist aan het front’. Een boek in eigen beheer uitgebracht met een oplage van 60 exemplaren. Als titel van het artikel trekt de kop: ‘GEGREPEN DOOR DE WAANZIN’ direct mijn aandacht. En dat is op zich, niet eens zo vreemd want Cor heeft ooit de opleiding tot Psychiatrisch Verpleegkundige in Duin & Bosch voltooid.


Dus Cor ken ik reeds een tijdje en wanneer een overtuigd pacifist als hij zich met dit thema bezighoudt, kun je ervan uitgaan dat zijn boekwerk garant staat voor een doorwrocht werk. Maar waar zijn belangstelling voor de Grote Oorlog (Wereldoorlog I) vandaan komt, heeft weer te maken met zijn belangstelling voor geschiedenis.
Tussen 2014 en 2018 – honderd jaar na de oorlog – bezocht Cor tien maal het voormalige westelijk front. En fotografeerde de littekens die in het land zijn achtergebleven. Het heeft iets paradoxaals, maar juist dat paradoxale heeft hem weten te fascineren. En wanneer je door dit artikel op mijn blog ook belangstelling hebt gekregen:

Voor 27,50 euro is dit boek te bestellen via: cor.oorthuijsen@quicknet. nl


Een aanrader wat mij betreft want ik heb ook kennis mogen maken met zijn fotografische kwaliteiten naast het vakkundig uitoefenen van zijn vak als psychiatrisch verpleegkundige!

Scroll Up