Buit!

De buit is binnen! Alhoewel, kun je wel spreken over een buit wanneer geld de neiging vertoont om over de balk te verdwijnen”! Ik bedoel maar, wanneer de gele vlek met mijn komst verblijd wordt, wanneer ik me schuldig maak aan een aantal tweedehands stripboeken te weten een expose van Theo van den Boogaard en dossier veertien van Agent 327 van de hand van Martin Lodewijk (de peetvader van de Nederlandse strip) en daar ook nog een soort van requiem aan toevoeg, ja dan wordt het verhaal ietwat discutabel. Echter de vorm maakt dit keer veel goed. Alle werken kenmerken zich door de harde kaft (hard cover) en met die werken in de hand kan ik wel weer thuiskomen. Hetgeen ook heeft plaatsgevonden, dit keer zonder enig commentaar. Drie erin betekent dit keer niet direct de voorwaarde van ‘dan ook weer drie eruit!’ En daar valt wel weer mee te leven. Maar nog bijzonderder werd het door die andere buit. De foto’s in het kader van dat ‘wassende water.’ Hoorn leent zich daarvoor, vooral wanneer dit water de neiging vertoont zich te gaan wassen. Het zal wel weer iets te maken hebben met de klimaatveranderingen die zich ook in Nederland voltrekken, anders wordt het wanneer een tweetal lieden, in een whirlpool aan boord van een schuit zich niet alleen kostelijk weten te vermaken, de tattoos vertellen een ietwat ander verhaal, maar het bier dat zij zichzelf niet ontzeggen, heeft daardoor een brug geslagen naar het absurde verhaal dat ik gisteren naar voren heb gebracht. Nu weet ik wel dat dit weinig tot niets met die eerder gestelde buit te maken heeft, maar dat Hoorn een rijk verleden kent door het VOC dient in dit kader ook nog even te worden meegenomen. De buit en de Heren 17, de bewapening waarmee gebieden werden veroverd en de mate van welstand die Holland door de jaren heen nog steeds zichtbaar weet te houden. Want het was de vloot die steeds opnieuw was uitgevaren. Tegenwoordig zijn de restanten daarvan terug te vinden in musea, terwijl de Bruine Vloot met name bedoeld is om landrotten in kennis te brengen met de zeilvaart. En dat laatste heeft voor wat bijzondere foto’s gezorgd. Foto’s van een tweetal mannen als eerder naar voren gebracht. En met die foto’s wil in dit verhaal gaan besluiten: dit was mijn buit!


img_5167


img_5170


img_5171


img_5175