BredaPhoto festival II


IMG_4930
Om daar een tweede deel aan te gaan koppelen, dat spreekt me wel aan. In die zin dat het weer een keuze mijnerzijds betreft, waarbij het mogelijk is dat de beelden de ander niet geheel zullen aanspreken. Dat genoegen wil ik mezelf dit keer niet ontzeggen, alleen al door het feit dat ik het genoegen heb gehad samen met Bruno het geheel (wat onmogelijk bleek!) fragmentarisch tot mij te nemen. En dat het geheel vaak meer is dan de som der delen, ook die wijsheid lap ik dit keer aan mijn droge laars. Het bleef vandaag wat langer droog na de onstuimigheid van gisteren. Maar of die droogte zich ook voordoet bij de beelden van vandaag”! Het zal geen oog zodanig gaan beroeren dat de ander een traantje weg zal gaan pinken. Laat staan dat er sprake is van een andersoortige emotie. Een eenvoudig schouderophalen is reeds voldoende om de smaak, die mij te pakken had, aan de ander te doen toekomen. Keuzes die ik maak of heb gemaakt, stellen nu eenmaal de smaak van mij mogelijk ter discussie. En dat smaakt nu eenmaal te betwisten valt, ook daar lig ik dit keer niet wakker van. Ik zag mogelijkheden en van die mogelijkheden heb ik ook dit keer weer dankbaar gebruik gemaakt. Was het alleen maar omtrent het feit…


IMG_4946


IMG_4951
Wat zijn feiten in de huidige tijd” Voldongen of onvoldongen, ietwat bezijden de waarheid dan wel oprechte leugens, waarachtigheid met een toefje doortraptheid, enigszins of geenszins, naakt dan wel bedekt, sluimerend of de koe die zich in de kont laat kijken, ieder zal er oprecht van overtuigd zijn dat de feiten die hij kent geenszins gelardeerd zijn. Tenzij er gebruik wordt gemaakt van de omstandigheid. En wanneer de omstandigheid aan het toeval wordt gekoppeld, juist dan kan er sprake zijn dat er, niet alleen wat wordt gesjoemeld maar dat ook de veronderstelde waarheid geweld wordt aangedaan. Enigszins bezijden de waarheid kan dan gebruikt worden om andere feiten te verdoezelen. Een kunst die politici zich gaarne toe eigenen, naar mijn idee tenminste. Maar wie ben ik om daar een oordeel over te geven, een mening over te hebben dan wel een uitspraak over te doen”! Mijn keuze, gelardeerd met beelden van een ander beleeft uit mijn optiek. Het heeft veel weg van een verantwoording: zo zijn deze woorden vandaag dan ook bedoelt!


IMG_4942


IMG_4964