BredaPhoto festival I


IMG_4945 (1)


Hij is de fotograaf des Vaderlands. Zijn werk is niet geheel en al omstreden, althans wanneer het aan mij ligt. Maar het ligt dit keer niet aan mij. Eigenlijk doe ik er beter aan mijn mond te houden en mij neer te leggen bij de mening van mensen die daar verstand van hebben. Tenslotte ben ik de leek. Hij werkt en bewerkt foto’s. Hij haalt zaken weg waardoor niet alleen een stilering ontstaat maar ook een verstilling. De context verdwijnt en het is slechts een beeld dat overblijft wat doet denken aan iemand die steeds meer aan geheugen verliest: bijkans een ode aan Alzheimer, waar Alouis als zodanig misschien van onder de indruk had kunnen raken. Maar misschien is hij uit op een dialoog tussen zijn blik en de kijk van een ander. De ander die dan de rol van willekeurige toeschouwer op zich zou kunnen gaan nemen.


IMG_4923


IMG_4924 (1)


Ik heb het over beelden die ik in Breda tegenkwam. Breda pakt uit en neemt en heeft daar alle ruimte voor. Een vergelijk met Naarden gaat daardoor niet op. Het een valt nu eenmaal niet met het ander te vergelijken, hooguit dat beide de noemer van een Fotofestival gebruiken. Een festival is Breda zeker: billboards met een oppervlak van zo’n 12 vierkante meter zijn geen uitzondering. Het gebruik van alu-bords viert hoogtij en ook de gebruikte locaties lenen zich uitstekend voor het werk dat daar tentoon wordt gesteld. Wanneer in de voormalige Chasse kazerne werk van Belgen en Ollanders vergeleken wordt, gaat de Belgische vlieger wat hoger op. Dat dit in zekere mate een bepaald chauvinisme naar voren brengt, heeft gelukkig niets te maken met de competitie die daar mogelijk aan ten grondslag ligt. Hoe lang is het niet geleden dat de ‘Rooie Duivels’ de Oranje Leeuwen wisten te verslaan…”!


IMG_4922


IMG_4927 (1)


IMG_4937 (1)


Breda. Het turfschip en alles wat daaraan gekoppeld werd. De plaats waar de KMA is gelegerd, officieren worden opgeleid om anderen discipline bij te kunnen brengen. Tenminste, daar mag van worden uitgegaan. Wanneer een volgende officier wordt voorgedragen voor de Militaire Willems Orde geeft dat iets weer omtrent Moed, Beleid en Trouw. Een Ridder in deze dient nu eenmaal met de nodige egards behandeld te worden. Iets wat, naar mijn idee, verder gaat dan het tonen van respect, wat tegenwoordig te pas en te onpas plaats vindt. Maar zie dit meer als een terzijde, hoewel het wel degelijk zijdelings hiermee te maken heeft. Neen, ik ben/was bijzonder onder de indruk van dit foto festival. En het is dan ook met een zeker genoegen dat ik die indruk kenbaar maak. Waarbij ik me bewust ben dat het een soms wordt gevolgd dor de eigen interpretatie die ik hiermee heb verbonden. Het werk van de een als een touch van mij zie. Ik me realiseer daardoor mogelijk het reprorecht aan mijn laars lap. Er wordt nu eenmaal geen verbod opgelegd, hetgeen in de huidige tijd toch ook weleens vermeld mag worden. Rechten die tegenwoordig om het minste dan wel geringste worden overtreden. Waarbij de veronderstelde ‘openbare ruimte’ ter discussie kan komen staat, waardoor de ‘straatfotografie’ op een bepaalde manier in diskrediet kan worden gebracht…


IMG_4969


Geniet, genoot en genoten heb ik. De beelden als zodanig spreken voor zich, hetgeen dan weer de aanleiding is geweest om er wat boekjes tegenaan te gooien. Waarbij dit keer Albelli zich kan verheugen op een volgende order. Al was het alleen maar door het feit dat ik de HEMA in deze juist die andere concurrent ook het nodige gun!