Bossen vellen.

Als de paden verlaten zijn, volgen de lanen vanzelfsprekend. Als de straten leeg lopen, stromen de pleinen haast vanzelfsprekend vol. En wanneer paden verlaten, straten idem en de pleinen niet weten wat aan te vangen met die hoeveelheid mensen, kan er sprake zijn dat elders wederom een leegloop ontstaat. Hetgeen mij brengt in Stuttgart, alwaar in het midden van de stad een slot te vinden is, een lekkerland plein met rustgevende grasvelden, fonteinen die het water van een klaterend muziekje voorzien en de zon een poging onderneemt om het grauwe van de dag door oplossende wolken weg te jagen. En waar de Hefe Weissen zich uitbundig laat genieten. Want Hefe Weissen is het credo dat ons de afgelopen dagen overeind heeft weten te houden. Dit bier valt ook in Nederland te bekomen, maar wanneer buitenlandse luchten daarmee vergezeld gaan, smaalt het toch een tikkie anders. Geen nood wanneer dat gegeven doet denken aan een paard dat zich dit keer in de bek laat kijken. Vandaag naar mijn huisleverancier geweest, om het nodige via de kiosk aan te tikken en te laten bundelen. Want bundels geven een indruk van dat wat achter mij ligt. Het beeldmateriaal dat zich leent om daar een voorlopige selectie op uit te gaan oefenen, in afwachting van het definitieve beslag. In het algemeen zijn voorbeschouwingen een kwestie van alsen en maren, wordt er gespeculeerd omtrent dat wat te wachten staat, het uiteindelijk resultaat leent zich ter dege voor een nabeschouwing, al dan niet gekleurd door de omstandigheden die zich hebben voorgedaan. En waar ik mij in het verleden nog wel eens te buiten ging aan het maken van aantekeningen omtrent de dagen die ik elders heb doorgebracht, doe ik het dit keer geheel en al op grond van de beelden en de momenten die mij spontaan te binnen schieten. Daardoor heeft het er veel van dat het goede behouden blijft, het minder goede een tweede plaats krijgt en het mogelijk minste alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om in het ronde archief een plaats te verwerven. Ik bedoel maar, wie zit te wachten op een chagrijnig verhaal omtrent de mogelijke lasten die zich hebben voorgedaan, dan wel mogelijke irritaties die zich voor hadden kunnen doen. Daar was dit keer geen enkele sprake van. En dat is wel een feit dat vermeldenswaardig is. Mogelijk doordat wij elkaar de vrije ruimte boden, gezamenlijk en individueel op pad gingen en wij dit keer voor een belangrijk deel in gescheiden kamers hebben verbleven. Want dat ik het ‘s nachts drukker heb is een gegeven dat geheel en al aan mij voorbij gaat. Dat er dit keer geen bossen zijn geveld…


IMG_8391


IMG_8392


IMG_8398


IMG_8406


IMG_8415


IMG_8414


IMG_8412


IMG_8416