bommel ding


iGer.nl
‘… mogelijk, misschien een explosief…’, volgens woorden van de loco-burgemeester van Alkmaar, Victor Kloos. Want het kwam ons al vreemd voor dat de busdienst, die normaliter over de Vogelweg rijdt, dit keer gebruik maakte van de randweg. Nog veel spannender werd het toen wij probeerden naar de Houtduifstraat te komen. De Vogelweg was afgezet. Blauw licht en rood witte linten, naast diverse brandweer commandowagens, politie, ambulances en een rode brandweer afzetcontainer met ambulance materiaal, midden op de het brugdek. Het toegestroomde publiek kende enige tientallen mensen. Mogelijk dat de vele anderen reeds huiswaarts waren gekeerd. En met dat komt de opdracht van Erik om de hoek kijken. Nu weet ik dat een gedeelte van de opdracht was een drietal foto’s te nemen waar dan een documentaire/ reportage een rol in kan spelen. Nu weet ik ook dat ik, met enig gevoel voor drama, mogelijk het een (Alkmaar Centraal), aan het ander (een verdacht explosief door kinderen mee naar huis genomen) aan elkaar kan koppelen door daar de kreet veiligheid een rol in te laten spelen, maar zover wil ik dit keer niet gaan. Ik houd het bij wat losse beelden.


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Een kort stukje. Mogelijk dat dit doet denken aan Kortjakje. Altijd ziek, behalve zondag. Nu was vandaag zwager Piet weer een jaar ouder geworden, hebben wij in Schagen onze opwachting gemaakt en staat mij morgen een bezoek aan de cardioloog te wachten. En daar ik daar enigszins naar uitkijk, laat ik het voor vandaag hier maar bij…


iGer.nl
Het was een wat lange dag. Wellicht dat dat uur vooruit parten speelt…


iGer.nl