Bolkestein


iGer.nl
Holysloot.
Een gehucht in de contreien rond Monnickendam. Een dorp met een ongekend aantal zielen. Een grutter. Misschien. Die ternauwernood het hoofd boven water weet te houden. Teloor gaat door de weekaanbiedingen van de elkaar fel concurrerende supermarkten. Ontdaan van iedere vorm van religie. Want zelfs grootgrutters hebben baat bij het doorbreken van de zondagsrust. Al was het alleen maar om de concurrentie op het verkeerde been te brengen. Een kroeg. Met een eigen bord. Een eigen naam. Een eigen leven. Een eigen geschiedenis. Achter een eigen dijk. Met mogelijk nog een eigen toekomst. Eigenlijk alles wat eigen kan zijn. Tenminste, als je eigen bent. Want als je niet eigen bent, word je toch anders gezien. Het type van de kat en de boom wat de autochtoon van de buitenstaander onderscheidt. Niet zo snel eigen. Dan wordt het een drankje in de kroeg. Een biljartje. Nog een drankje. Lid van de Katholieke Vrouwen Bond. Of van de plattelands-vrouwen. De haak- en borduurclub. Dartclub. De zangvereniging. De toneelploeg.
Voor bruiloften en partijen. En dan, mogelijk na jaren van kat en boom misschien, doordat er anderen komen, uiteindelijk toch een beetje eigen en dan kan het zomaar te laat zijn. Dan heeft de vervreemding toegeslagen en is het proces van desintegratie volkomen gelukt.
Dan komen de woorden, de in stilte uitgesproken zinnen. Dan wordt de vraag: ‘waarom doen mensen wat zij doen”‘ bijzonder actueel. De reactie zou kunnen zijn: ‘simpelweg omdat ze ‘het’ niet kunnen laten!’ Te eenvoudig” Mogelijk!Maar dat men dingen doet valt niet te ontkennen. En zo is het ook vaak gesteld met het laten der dingen”


iGer.nl
Was het gisterochtend werkelijk waar wat ik las en hoorde” Had oud-VVD -leider Frits Bolkestein echt geopperd dat ‘bewuste’ joden Nederland maar beter kunnen verruilen voor Isra”l of de Verenigde Staten” Ja, het was werkelijk waar. Verbijsterend!
In een onlangs verschenen boek en gisteren opnieuw in gratis dagblad De Pers deed Bolkestein de suggestie dat joden die als zodanig te herkennen zijn (bijvoorbeeld door een keppeltje) Nederland maar beter kunnen verlaten omdat tegen het antisemitisme onder vooral islamitische jongeren van Marokkaanse en Turkse komaf geen kruid is gewassen.
De Nederlandse Grondwet keert zich expliciet tegen elke vorm van discriminatie, maar Bolkestein wenst die waardevolle bepaling tot dode letter te verklaren. Hij geeft met zoveel woorden aan dat hij de moed opgeeft. Hij capituleert voor leerlingen die stampij maken als op school aandacht wordt besteed aan de Holocaust.
Bolkestein (Amsterdam, 1933) heeft de leeftijd en de algemene ontwikkeling om heel goed te weten dat destijds in Nederland procentueel meer Joden zijn opgepakt om te worden vernietigd dan in enig ander bezet land. Misschien moet hij even naar het Amsterdamse Weteringplantsoen wandelen waar van verzetsman Henk van Randwijk deze tekst te lezen valt:

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”.

Van Randwijk en anderen hebben laten zien dat verzet tegen discriminatie en onrecht juist in het diepste duister geboden is. Anno 2010 is het in Nederland zelfs bij benadering niet zo duister.
Des te wranger dat Bolkestein nu al capituleert.
Stelt Ronald Frisart in Zwart/Wit op dinsdag 7 december in de Alkmaarsche Courant.
Bolkestein betoogt dat het antisemitisme van vooral Marokkaanse Nederlanders zal toenemen en daarom zouden orthodoxe Joden beter hun kinderen laten emigreren naar de Verenigde Staten of Isra”l. “Onaanvaardbaar”, noemt rabbijn Raphael Evers de ’emotionele’ oproep van Bolkestein. Evers vindt dat antisemitisme harder aangepakt moet worden.
Bolkestein neemt ‘de verkeerde afslag’, zegt PvdA-leider Job Cohen. Bolkesteins opvatting is volgens hem “precies in strijd met de westerse waarden waar wij voor staan. Wij zijn en blijven de fiere natie die iedereen beschermt tegen inbreuken op zijn of haar identiteit.”
Het CDA pleitte voor een ‘top’ waarin de Joodse en de Marokkaans gemeenschap samen met minister Piet Hein Donner van Integratie om tafel gaan. ‘Drie geloven op één kussen, daar slapen vele duivels tussen…’


iGer.nl
denk ik en vouw de krant maar weer dicht. Richt mijn blik, voor even, ten hemel. Ontwaar zomaar negenennegentig luchtballonnen en denk niet alleen aan Nena maar juist aan de proefballon waarmee ‘Der Fritz” mogelijk zijn buiging naar Geert heeft weten te plaatsen. Een nette manier om een bepaalde bevolkingsgroep het land uit te krijgen / te jagen…
Het heeft iets van een wereld in afwachting. De stilte die naar beneden dondert. Maar misschien is het slechts mijn blik die op dit moment: ‘let the SUN SHINE in!’ ziet…


iGer.nl
TUSSENIN
Onrust,
niet het juiste woord
berusting
evenmin
maar het gevoel
dat hem belaagt is iets
daar
tussen
in.