Bijna thuis (14).

Zaterdag, 20-08-2016. (14).
Morgen gaan wij weer internationaal treinen. Maar om daar vandaag al gewag van te maken dienen wij nog een nacht te gaan. Het is dan ook Richard Minne die het genoegen heeft om zijn blik over de afgelopen tijd te laten gaan. Helaas wordt er bij dit schrijven geen tijd aan toegevoegd, edoch behoeft dit geen bezwaar te zijn. Welnu, dit zijn zijn woorden:
Internationale treinen.
Laat vrije baan aan de internationale treinen:
zij schonken ‘t zelf-vertrouwen weer aan een geslacht,
dat kroop in ossewagens en in palankijnen,
en nu aan 140 ijlt doorheen den nacht.
In de internationale treinen wordt geboren
de broederschap, die men bij pond en dollar meet,
Armstrong en Vickers, de trust van ‘t koren,
de nieuwe nationaliteiten waar niemand van weet.
Laat vrije baan aan de internationale treinen:
zij schuiven de toekomst open als gordijnen,
en brengen ons reukwerk, guano en schoenen,
den Volkenbond en appels voor citroenen.
En met een beetje fantasie: kijk om je heen en zie!


IMG_3348


IMG_3349