Bijlmer…

Neen, het is bepaald geen plaats waar ik zou willen wonen. Hooguit een plek waar ik kortstondig zou willen verblijven. En dan nog is het de vraag of ik me daar wel prettig zou voelen. Ook daar valt niet direct een antwoord op te geven, laat staan dat een bepaald gevoel van verloren zijn een hoofdrol kan gaan spelen. Om over een gevoel van desolaatheid maar te zwijgen. Ik doel op de Bijlmer, waar ooit de gedachte was om niet alleen mensen de gelegenheid te geven zich in de hoofdstad te vestigen, maar ook werd ingezet op de hoogte, gezien de vele flats die daar uit de grond werden gestampt. Waarbij galerij op galerij werd gestapeld, waar het ene balkon niet onderdeed voor een ander en waar de portieken zich hooguit leenden om even te wachten alvorens de lift in beweging werd gezet. En de wijken zich kenmerkten door het alfabet als uitgangspunt te gaan gebruiken, de Geinwijk en alles wat met een andere G groot werd gebracht, met Kikkenstein als uitzondering doordat deze flats zich als koopflats dan wel appartementen in de markt werden gezet. En ik dwaalde daar gisteren wat rond, aan de ene kant imponeerde dit geheel mij en aan de andere kant ontmoedigde deze aanblik mij gelijktijdig. Kon het echter niet laten om deze imponerende treurigheid voor even vast te leggen, was het alleen maar door het feit dat over niet te lang de expositie Grote Stad, kleine stad een aanvang zal gaan kennen. Op zondag 7 mei a.s. om 15.00 uur heb ik het genoegen om mijn idee omtrent dit gegeven aan de aanwezigen kenbaar te gaan maken. En waar ik naar analogie van Het Dorp aan de loop ga met De Stad, zal het waarschijnlijk het bovenstaande zijn wat mij de woorden liet bedenken. Terugkijken naar mijn herinneringen, mijn verleden en een ander oog gericht op een zekere toekomst. Zoals ooit ook in de Bijlmer het oog werd gericht op die toekomst en waar nu nog grote delen uit het verleden de horizon bepalen. Maar er wordt zowel afgebroken als nieuwbouw gepleegd, waarschijnlijk om over jaren in de toekomst te gaan bedenken dat die flats nog niet eens zo gek waren.


IMG_6986


IMG_6988


IMG_6991


IMG_6992