besorght

Op 3, 4 en 5 maart 2009 liet wikswegen.nl het net zo vrolijk afweten. Werd ik overdonderd. Nog meer echter de server. En wat van een nette bediende kan worden verwacht is dat zij ook onaangekondigd bezoek toegang verschaffen. De hoeveelheid was echter overweldigend. Nooit geweten dat ik toen zo in de belangstelling heb gestaan. Alleen… het was een aanval van een buitensporig iets. En het gemak waarmee ik bij de pakken dacht neer te gaan zitten, was slechts een enkel moment. Want Trudy reageerde met de snelheid van het licht. Op mijn oproep. Wie oh wie kent de man die mij helpen kan” Naast Patrick reageerde ook Richard. En het vertrouwen wat ik in hem heb, is aan alle kanten bevestigd. Wikswegen draait als ooit te voren. De achterdeur die openstond gesloten en indien er sprake is van enige vorm van spam, wordt deze in de wacht gezet. En kruip ik in de rol van iemand die mag ‘behagen.’ Bijkans koninklijk. Tenminste, wanneer ik het over die rol heb. Want zo koninklijk voel ik me niet altijd.


iGer.nl
Waar ik eerder refereerde aan die Grote Vriendelijke Reus en naar analogie aan die Grote Vriendelijke Dwerg, is nu de opdracht om vanuit het kikvors- dan wel het vogelperspectief de wereld te gaan aanschouwen. Ofwel zullen de reus en de peuter het gevecht aangaan. De peuter” Waar is die dwerg dan gebleven. Verdwenen. Gelijk de negerzoen van Buys verdwenen is. Want stel je nu eens voor dat iemand, mogelijk klein van gestalte, een klacht zou gaan indienen. De Rechtbank wordt toch al overvoerd met trivialiteiten. En het ene geschil heeft ternauwernood de griffie verlaten, of de volgende klacht omtrent lawaai haalt alreeds de voorpagina.


iGer.nl
Zoals de klacht van ene Henny van der Kraats uit de wijk Butterhuizen inHeerhugowaard. Deze heer verlangt dat in de toekomst loeiende ambulances niet over de Westtangent zullen rijden. De reden” Vlakbij zijn huis. De man staat bekend als een beroemd/berucht inwoner van deze wijk. Op iedere manier waar hij een mogelijkheid zag, heeft hij geprobeerd de Waerdse Tempel (een ‘bunker’ voor feestgedruis, met optredens van (inter)nationale bands) een poot dwars te zetten. Hetgeen heeft geresulteerd in het voornemen, dat dit poppodium aan het einde van het jaar verloren gaat. In plaats daarvan gedacht wordt aan het ombouwen tot een crematorium. Hetgeen wel iets rustiger zou kunnen zijn voor wat betreft de muziek, maar een ‘va et vien’ van stoeten automobielen.


iGer.nl
En dat alles in afwachting van de komst van het Medisch Centrum Alkmaar naar een gouden driehoek in Heerhugowaard. Hetgeen de gemoederen in Alkmaar verhit. Hetgeen het college van B & W voor onopgehelderde vragen zal gaan stellen. En het verlies. Van een warme vloer die wordt ingeruild voor een ‘hotfloor’. Waarmee operatiekamers worden bedoeld. Althans, als ik het goed heb. En waarmee arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. Want waar het MCA momenteel de grootste werkgever in de Gemeente Alkmaar is, gaat Heerhugowaard straks met deze eer strijken. En wordt het weer wat lastig. Want waar in Alkmaar de kreet ‘Indien het Ghemeen U roept, besorgt het als Uw eigen.’ Gaat deze vlieger voor Hhwaard niet op. Een uit de klei getrokken en uit de kluiten gewassen gemeente. Waar veel verkaveld gebied verloren is gegaan. Hier bestemmingsplannen op werden los gelaten. Er een Stad van de Zon in de gemeente ontstond. Waar Willem A. ooit nog zijn opwachting maakte. En waar de vroede vaderen in zekere zin nog wat doen denken aan vroegere notabelen. Niet zozeer door het spijkerpak, wel door het pak zonder stropdas. Waarbij dan weer te denken valt aan wijlen Claus die in een vlaag van onbezonnenheid de stropdas verre van zich wierp. Als teken van… ja, van wat eigenlijk” Schijt hebben aan een zeker protocol. De grootburgerlijkheid omruilen voor kleinburgerlijkheid”


iGer.nl
Leuk was het toen en nu misschien leuk voor later. Want wij hebben burgemeesterpiet. Een man die zijn wortels voor een belangrijke deel op de Veluwe vond. Van CDA huize is. En het mij niet zal verwonderen, wanneer hij de Christelijke signatuur op zichzelf van toepassing vindt.een man in het pak met een stropdas. De ambtsketen om. En een pas op de plaats maakt in de buurt van de Achterdam. Dat straatje met die vele ramen. Dan liever een Kooltuintje pikt. Of over de Voordam flaneert. En kroegen op zondag vermijdt. Al was het allen maar om reden.


iGer.nl
Bestuurder ener stad lijkt mij ook bepaaldelijk geen voorrecht. Want waar je het kunt hebben van een bepaalde overtuiging, kan de realiteit dan wel de praktijk een stempel gaan drukken. Belangen die behartigt dienen te worden. En het kleine voor het grote dient te wijken. En hangt het er maar net vanaf vanuit welk perspectief gekeken wordt. Is het dat grote dan wel dat kleine”