Bericht aan de achterblijvers 8.

Zondag, 13-08-2016.
Bericht aan hen die achterblijven! (8).
‘Maar natuurlijk is een boekje als dit ook niet meer dan een ‘proefflacon.’ Met welke geestdriftige verhalen uw vrienden, kennissen en familieleden ook van hun vakantie mogen terugkeren, voor het volgende jaar wilt u toch uw eigen plannetje maken. Ze kunnen u hoogstens op ideeen brengen, dat wel. Zo maakt ook iedere lezer zijn eigen ‘prive-bloemlezing’, weliswaar slechts zelden binnen het bestek van een ‘echt boek’, maar wel ergens in die schier onbeperkte ruimte onder zijn schedel. Lang geleden heb ik nog eens een maand of acht op de Dordtse Leeszaal gewerkt. Eens in de zes weken kwam daar een vrouw een boek terugbrengen van een romantisch Duits schrijfster uit de vorige eeuw en nam dan weer een ander van haar mee. Zo had ze het hele aanwezige oeuvre in de loop der jaren zeker al tienmaal doorgewerkt. Van een ander las ze nooit iets. Haar wereldbeeld moet te vergelijken zijn geweest met dat van iemand die in hevige mate aan pleinvrees lijdt…’ En dat vind ik persoonlijk een mooie afsluiting van de woorden van Cees. Laat ik het morgen eens over een ander boeg gaan gooien. Hoe, dat is nog niet geheel bekend, het waarom laat zich raden en het antwoord zal wel ergens in het midden komen te liggen… voor nu welterusten en morgen… gezond weer op!


IMG_9834


IMG_3419