Bericht aan de achterblijvers 3.


IMG_9675

IMG_2232
Dinsdag, 09-08-2016.
Bericht aan hen die even achterblijven! (3).
Cees Buddingh staat garant voor de inleiding. En ook aan deze inleiding gewaag ik mij. Dat wil zeggen dat ik hem voor een belangrijk deel zal gaan citeren. Waardoor de mogelijkheid wederom bestaat mij van plagiaat te beschuldigen. En ware het niet dat juist door het reizen de mens in staat wordt gesteld om zich aan andere culturen te gaan laven, zou ik het uit mijn hoofd hebben gelaten om…
‘Of we willen of niet, we zijn allemaal reizigers. En niet slechts in de zin die het woordenboek aan het begrip reizen geeft: zich naar een verwijderde plaats op weg begeven of bevinden, op vaste tijden naar zijn werk of school gaan met een openbaar vervoermiddel en weer terug, vreemde landen bezoeken om kennis op te doen of voor genoegen, zich voor handel of beroep naar een andere plaats begeven of van plaats tot plaats trekken. Het hele leven, weten we van wijsgeren en popzangers, is in feite een reis, via jeugd, volwassenheid en ouderdom, van geboorte naar dood. En de aarde, waarop wij ons bevinden, reist ook nog weer eens door de ruimte. Echt, er is geen ontkomen aan.’ Waarop ik nu het besluit neem om juist deze woorden in mijn geest te laten balsen, gelijk het met een wit biertje goed uit te houden is…