Bericht aan de achterblijvers 2.


IMG_3369

IMG_9859
Maandag, 08-08-2016.
Bericht aan hen die even achter blijven! (2).
” en Jan van Nijlen vervolgt met:
‘Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken
Want zonder hun signaal zou nooit een trein vertrekken.
En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente
Van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen,
Blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad
En ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat.
En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,
Waarvan ge in uw bestaan den naam nooit hebt gehoord,
Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen
Beteekent voor de doolaards en de ware wijzen…
Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone boomen,
Een doodgewone trein u voert naar ‘t hart van Stralsund!