Bericht aan de achterblijvers 1.

Zondag, 07-08-2016.
Bericht aan hen die even achter blijven! (1).
Welkom! En waar ooit werd gesproken over een ‘Bericht aan de reizigers’ het boekenweek van 1975, is het mij een voorrecht om daar de aankomende tijd uit te gaan citeren. Allereerst wordt het volledige gedicht van de hand van Jan van Nijlen geciteerd, alvorens ik aan de loop ga met de woorden van Cees Buddingh. En ter illustratie van dit geheel zullen beelden vanuit mijn verleden een rol gaan spelen. Hoe anders zou het kunnen lopen, wanneer de trein niet tot onze beschikking zou staan…
‘Bestijg den trein nooit zonder uw valies met droomen,
Dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.
Zit rustig en geduldig naast het open raam:
Gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.
Zoek in ‘t verleden weer uw frissche kinderoogen,
Kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen.
Al wat ge groeien ziet op ‘t zwarte voorjaarsland,
Wees overtuigd, het werd alleen voor u geplant.
Laat handelsreizigers over de filmcensuur
Hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur.’


IMG_3362


IMG_3382