Bergentheim

IMG_5592 (1)
Gelijk tradities kent ook voorspelbaarheid de nodige grenzen. Naast rituelen die een niet onbelangrijk deel van het menselijk zijn bepalen. Hetgeen geregeld voor de nodige hoofdbrekens zorg kunnen gaan dragen. En met het dragen van die zorg duurt het nog luttele dagen als de zorg wordt uitbesteed. Aan Gemeentes die, ternauwernood, van de vele noden een deugd dienen te gaan maken. Waar de Haagse roergangers de koers naar de toekomst proberen te verleggen, de praal wordt ingeruild voor de eenvoud en waar menigeen met angst en vrezen naar uitkijkt. Makkelijker kunnen wij het in 2015 niet maken, dat het zeegat op ons ligt te wachten en dat de golven zich wederom onvoorspelbaar zullen gaan gedragen, geen zee te hoog en de olieprijs daalt hetgeen de golven mogelijk tot bedaren weet te brengen, wat staat ons in 2015 nog meer te wachten”! Genieten! Wat mij betreft. En boeren die blijven dorsen, de plagen die ons staan te wachten en de voornemens die, nog geen maand later, waarschijnlijk al het onderspit hebben weten te delven. 2014 als warmste maand sinds 1700 en zoveel, de Enkhuizer Almanak als vertrouwde bron en de pekelvoorraden die garant staan voor de nodige pekel broodnodige pekelzonden. IJskristallen in het duister van de nacht en de maan die steeds opnieuw zichzelf weet te vinden. Terwijl wij in het donker tasten. Wim Kan die naast Harry Mulisch de ontdekking van de aarde gadeslaat. En de mensen die zich opmaken om de ander, te vuur en te zwaard, uit te roeien. Roeien met de riemen die je, van overheidswege, ter beschikking worden gesteld, te goeder en te kwader trouw de politieke besluiten met de nodige reserves begroeten en de gulle lach van Mark die je van verre af niet alleen grijze haren weet te bezorgen, maar ook je kapsel omhoog laat rijzen. Zelfrijzend bakmeel wordt overbodig en de spuit die slagroom laat uitwaaieren niet veel meer hoeft te doen dan de rand te overspoelen. Champagne koud, oliebollen die voor het nodige zuur garant staan, terwijl de appelflappen als beignets in vetvrije zakken tegen de nodige euro’s in uitgehongerde monden verdwijnen, het de lippen wit en het winterse weer dat op zich laat wachten, de ijspret die menig kind in zijn kerstvakantie mist en de nodige Nederlanders die elders zijn ingesneeuwd en de nacht in hun mobiele onderkomen hebben doorgebracht. De sneeuwkettingen en de winterbanden die zijn omgeruild en het feit dat je, wanneer je in Duitsland vertoeft en geen winterbanden hebt, je op voorhand schuldig wordt bevonden wanneer je in een slip de ander van zijn zijkant berooft. Daar overheen komt straks nog de tol die ervoor zorgt dat Audi, BMW en VW op termijn nog meer kan gaan investeren, hetgeen de Europeaan in het algemeen en de Duitse gast in het bijzonder zeer ten goede komt. Je moet nu eenmaal een oorlog verliezen om op termijn meer te kunnen winnen. Vrede zij met U en het welbehagen…
Wij vertoefden in Bergentheim, ruimschoots onder de rook van Zwolle. En waar wij de eerste vlokken gewaar werden, had de NS al voor een halve dienstregeling gezorgd. Neen, dat bedrijf staat vooraan bij hele maatregelen! Waar het dak van een Albert Heijn dreigde te bezwijken,werden mensen uit die omgeving geevacueerd. Een zuchtje wind en code geel wordt uit de kast gehaald. Bij rood licht staat half Nederland stil en bij groen zit er misschien weer voortgang in de file. Bij Joure is het nog steeds feest: daar word je op een half uur pauze getrakteerd. En zit je in de verkeerde baan wordt er van alles aan gedaan om de ritser voorrang te verlenen. Maar eenmaal op die rotonde: het is een zoevend geheel dat het beeld bepaald. Waar TomTom de geschatte aankomsttijd vroegtijdig aangeeft dien je niet vreemd op te kijken wanneer dit tijdstip spoorslags wordt verlengd!


IMG_5569
Vandaag toch wat leuks te melden. Een ouderwetse prent die ik dit keer van een titel voorzie: oe-ver binding. En dat hele mooie, rooie eekhoorntje. Dat niet kom wachten op dat ene zaadje dat hij door het gaas wist te bemachtigen. Neen, heel simpel het deksel op weet te tillen en van de voorraad daar met veel genoegen de schillen op de grond wist te deponeren, opdat wij getuigen konden zijn van het feit dat schraalhans dit keer niet wist toe te slaan!


IMG_5574