Be leven…

Verzuild en verdeeld. Dan gaat het dit keer niet alleen over de publieke omroep. Werp een blik op de Nederlandse samenleving en constateer dat er nog steeds sprake is van een verzuiling naast een verder voortschrijdende ver deling. Dat de participatiesamenleving zich meer kenmerkt door een veronderstelde participatie en dat het kenmerk van samenleving zich voornamelijk manifesteert door het fenomeen van minder samen en meer (be)leven. Op een voornamelijk individueel plan. Egocentrisme als kenmerk en de ik die belangrijker is dan de wij die wordt verondersteld. Het gezamenlijk beleven kent nu eenmaal een prijs. En het geeft te denken wanneer een wethouder die over de inkomsten en uitgaven van een stad als Alkmaar weg wordt gebonjourd een prijs ontvangt in de vorm van een insigne in goud vanwege zijn verdiensten. Hoe kleurrijk kun je zijn wanneer je vele vogeltjes over het touwtje hebt laten wippen en als verantwoordelijke de schuld nog steeds op het bordje van lager geplaatsten weet te schuiven. Verzuild door de politieke kleur, verdeeld door een grenzeloos vertrouwen in jezelf naar voren te brengen en dan toch nog zeggen dat je het, grosso modo, nog goed hebt gedaan. Mogelijk tref je de man op termijn op de markt alwaar hij poogt andere knollen voor citroenen te verkopen. Het verzetten van de zinnen vraagt nu eenmaal enige aandacht en wanneer de aandacht verslapt, slaat in de regel de rampspoed toe. Een kwestie van het onjuiste moment in een voorspelbare constellatie. En wanneer een ander lid van de stadsregering opmerkt een ‘maatje’ te verliezen, is het de vraag of deze man ook niet een ‘maatje’ te ruimdenkend is. De vestzak broekzak theorie zal de man niet onbekend zijn. Als wethouder van Economische Zaken is hem er alles aan gelegen om de Horeca onbegrensde sluitingsmogelijkheden aan te bieden, de Primark van harte aan te moedigen in Alkmaar een vestiging te openen en V & D in kommer en kwel ten onder te zien gaan. Verdeel en kijk niet om. Verzuil en voor je het weet kom je terecht bij de onafhankelijken. Noem het individuele belangen en wanneer dit wederzijds is, hooguit meegenomen. En de wetenschap dat ijzer in een wikkel van lood gehuld is…


IMG_6657.000


IMG_1697
Natuurlijk is het een goed recht om inspraak te hebben, om voorspraak te verkrijgen opdat een afspraak ook door kan gaan. Tegenspraak wordt dit keer minder op prijs gesteld en de noemer dat eenieder krijgt wat hij of zij verdient, dient ook dit laatste absoluut niet. Neen, wat heulen met de huidige wind is een stuk makkelijker dan tegen de wind in fietsen. Mogelijk dat luchtfietsen een optie is. Lekker een beetje met mijn gedachten onzinnig in de weer, het leven is in de regel al ernstig genoeg. En wanneer ik daar een bijdrage aan weet te leveren…