bbhh

1 juni alweer. De zon schijnt. De terrassen lopen vol. Het bier is weer best en Gods woord gaat erin als in een uitgetreden ouderling. Hoewel, als je spreekt over een ouderling kijk dan niet vreemd op wanneer ik mezelf als zodanig bestempel. Nu weet ik wel dat ik vanmiddag in een etablissement zat wat zich kenmerkt door een grote mate van biologisch, dat neemt niet weg dat de temperatuur zodanig was dat een tweede na de eerste werd gevolgd. In het kader dat je als mens moeilijk langdurig op een been kunt staan. We zaten daar goed. Een schouwspel trok aan ons voorbij. De duikboot van Drebbel, de Kraen die in delen op een trailer van Winder naar de kaai werd gebracht, de bierkaai aan de Voordam, de ruimte die straks door de hand van anderen de Koterdraaimolen in beweging zal gaan brengen en dat aan de vooravond van de Kaasmarkt om vervolgens de stad te ontvangen bij het 10e evenement dat als Kaeskoppenstad door het leven gaat. En de voorbereidingen die ik heb gemaakt, in de wetenschap dat van alles uit de kast wordt gehaald om de vele duizenden bezoekers die worden verwacht, weer terug te voeren naar de Middeleeuwen. En waar Jan Roobeek als ontwerper en bedenker van die verschillende attracties in wezen de vrije hand heeft. Jan, in al zijn bescheidenheid, die garant staat voor een boek, de tekeningen, de verschillende schrijfwijzen heeft eigen gemaakt en daarnaast nog als ondernemen aan zijn weg timmert. Ik houd het kort vandaag want bezigheden buitens huis hebbende, nopen mij op het hierbij te laten. Maar dan nog een tweetal foto’s van Kaeskoppenstad in opbouw…


IMG_7665


IMG_7666